Śmierć oskarżyciela posiłkowego art. 58 KPK.

Inna procedura zależnie od tego, czy zmarł oskarżyciel posiłkowy uboczny czy subsydiarny.

W razie:

  1. śmierci oskarżyciela posiłkowego ubocznego – postępowanie toczy się dalej, a osoby najbliższe mogą wstąpić do postępowania w każdym jego stadium art. 58 § 1 KPK
  2. śmierci oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego – postępowanie z urzędu zawiesza się, a osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela (termin zawity –podlega przywróceniu art. 126 § 1 KPK) art. 61 KPK w zw. z art. 58 § 2 KPK.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Sylwia Gładysz

Aplikantka radcowska

Sylwia Gładysz

sylwia.gladysz@i-kancelaria.pl

 

T +48 71 349 09 20

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język angielski
  • język niemiecki 
Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy