Z chwilą śmierci określone osoby z kręgu bliskich zmarłego dziedziczą spadek na podstawie ustawy lub testamentu. Zależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił długi, czy też nie rozbieżne mogą być decyzje spadkobierców w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku. W sytuacji gdy jest kilku spadkobierców pojawi się kwestia, w jaki sposób dokonać podziału majątku spadkowego. Nie zawsze spadek można podzielić tak jak kroi się tort, przykładowo pojazdu nie da się „pokroić”. Te i inne kwestie: czym jest zachowek i w jakich sytuacjach „pominięci” spadkobiercy mogą dochodzić swoich praw, czy można skutecznie zrzec się dziedziczenia za życia spadkodawcy, postaramy się wyjaśnić prosto i rzeczowo.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, od tego momentu może pojawić się szereg problemów prawnych związanych z dziedziczeniem.

Nasi prawnicy w jasny i prosty sposób doradzają w zakresie:

 • kolejności dziedziczenia przy dziedziczeniu ustawowym

 • dziedziczenia na podstawie testamentu

 • oświadczeń o przyjęciu spadku

 • oświadczeń o odrzuceniu spadku

 • żądania zachowku

 • zapisu

 • polecenia

 • umownego działu spadku

 • prawnego znaczenia przebaczenia

 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia

 • odpowiedzialności za długi spadkowe

 • dziedziczenia w przypadku separacji

 • dziedziczenia po wniesieniu pozwu o rozwód

 • dziedziczenia gdy została zawarta umowa o rozdzielność majątkową

 • dziedziczenia pomiędzy konkubentami

 • dziedziczenia przez osoby małoletnie

 • wydziedziczenia

 • spadków za granicą

 • przepisów podatkowych

Te i inne sprawy powierz nam, a my poprowadzimy je za Ciebie.

Warto wiedzieć, że:

 • spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste)

 • spadkobierca może przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza)

 • oświadczenie o przyjęciu/ odrzuceniu spadku może zostać złożone dopiero po śmierci spadkodawcy

 • termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy i jest liczony od dnia powzięcia wiedzy o powołaniu do spadku

 • oświadczenie o przyjęciu/ odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub notariuszem

 • uprawnionymi do zachowku są małżonek, zstępni, przysposobieni i ich zstępni, rodzice spadkodawcy i przysposabiający

 • wierzyciel może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego, jeśli odrzucenie nastąpiło z jego pokrzywdzeniem

 • dział spadku może nastąpić na mocy umowy pomiędzy spadkobiercami, jeśli do spadku wchodzi nieruchomość koniczna jest forma aktu notarialnego