• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Gdzie zgoda tam i siła

„Gdzie zgoda tam i siła” a zatem kilka słów o tym jak osiągnąć budujący kompromis.

Każdy konflikt powinna poprzedzić próba rzeczowego wyjaśnienia kwestii spornych. Celem mediacji jest zawarcie UGODY korzystnej dla wszytskich stron zaangażowanych w spór.

Cztery względy decydują o atrakcyjności polubownego sposobu rozstrzygania sporów:

  • szybkość
  • taniość
  • odformalizowanie
  • prostota

W zasadzie potrzebny jest tylko jeden czynnik dla powodzenia mediacji a mianowicie szczera chęć stron do współdziałania.

 Agresywna walka: Warto?

Agresywana walka

Altruizm, czyli dążenie do ugody ponad wszystko. Warto?

Altruizm

Strzał w dziesiątkę:

ROZWIĄZANIE KOMPROMISOWE.

Polubowne rozwiązanie

Najważniejsza informacja: zawarcie ugody jest możliwe zarówno przed skierowaniem sprawy do sądu, jak również w trakcie procesu, sprawy formalne pozostaw nam.

Praktycznych wskazówek dotyczących mediacji i postępowania pojednawczego udziela mediator – radca prawny Rafał Ptak.

1. Dlaczego Pana zdaniem warto oddać spór do mediacji?
Uczestnik mediacji pozostawia sobie możliwość kontroli swoich spraw i wpływania na rokowania dotyczące jego osoby. Uczestnicząc w mediacji ma pewność, że żadne ustalenia nie zostaną podjęte bez jego zgody. W trakcie negocjacji może osiągnąć coś na czym mu bardzo zależy i czego być może nie osiągnie w inny  sposób.

2. Kim jest mediator?
Mediator jest bezstronnym, aktywnym gospodarzem spotkania uczestników mediacji, nie jest sędzią, ani  doradcą żadnej, że stron. Pomaga negocjować, podpowiada możliwe rozwiązania, wypracowuje ścieżki prowadzące do pojednania. Zapewnia zachowanie w tajemnicy informacji zdobytych podczas mediacji.

3. Jakie korzyści mogą wyniknąć z powierzenia sprawy profesjonalnemu mediatorowi?
Spory można rozstrzygać przed sądem, jednak wynik procesu sądowego często jest nieprzewidywalny, dlatego niekiedy lepiej jest spróbować innych sposobów załatwiania spraw trudnych. Doświadczony  mediator łatwiej wcieli się w rolę neutralnego obserwatora. Umożliwi maksymalnie komfortowe odczucia uczestnikom pertraktacji. Pomoże zrozumieć potrzeby drugiej osoby w kwestiach spornych, może ułatwić dotarcie do uczestnika negocjacji, który chętniej słucha mediatora niż przeciwnika.

4. Czy osiągnięcie kompromisu jest trudne?
Kompromis wymaga zgody każdej ze stron, tylko one mogą wyrazić chęć mediacji i tylko one mogą podjąć  decyzję o zawarciu porozumienia. Mediator może im w tym pomóc, dbając o atmosferę spotkania  i wskazując możliwe drogi polubownego załatwienia sprawy.

5. Czy w każdej sprawie może być zawarta ugoda?
Generalnie prawo cywilne nie ogranicza możliwości zawierania ugód, chyba że jest sprzeczna z prawem  (np. ugoda dotycząca sprzedaży narkotyków), zmierza do obejścia prawa (np. zrzeknięcie się przez wspólnika spółki wykonywania prawa głosu bądź zobowiązania się do oddania głosu określonej treści, bez  rozporządzenia jego udziałem w spółce ) lub będzie naruszała zasady współżycia społecznego ( np. ustalone normy moralne, zwyczaje). Ugoda winna zawierać element ustępstwa każdej ze stron.

Rafał Ptak

Rafał Ptak

Mediator – radca prawny

T +48 71 349 09 11

F +48 71 349 09 14

rafal.ptak@i-kancelaria.pl

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej