Postępowanie z opcją układu ma na celu wypracowanie w porozumieniu z wierzycielami takich warunków spłaty zadłużenia, aby przedsiębiorca mógł nadal funkcjonować i wypracowywać zysk. Założeniem układu jest zatem dalsze istnienie podmiotu, jednak powodzenie układu zależy od jego determinacji i nadto dobrej koniunktury na rynku. Zaletą upadłości układowej jest fakt, że upadły sprawuje nadal zarząd swoim majątkiem, włada przedsiębiorstwem i jego dokumentacją pod nadzorem sądowym, jeśli nie zostanie pozbawiony prawa sprawowania zarządu (art. 156 ust. 2 i 3 PrUpN).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy