Kancelaria prawna jest wyspecjalizowana w prawie rodzinnym i od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa. Nasze bogate doświadczenie zawodowe umożliwiło nam brać udział w wielu postępowaniach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Należy podkreślić, że rodzicielstwo nie opiera się jedynie na posiadaniu praw, ale też na dopełnianiu licznych obowiązków. Niestety rodzic często nadużywając swoich uprawnień wpływa negatywnie na wychowanie potomka. W takich sytuacjach sąd może postanowić o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawo przewiduje trzy przyczyny, które prowadzą do pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • nadużywanie władzy rodzicielskiej
  • zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich
  • brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej przez długi okres czasu na skutek różnego rodzaju przeszkód

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może wystąpić nie tylko w odrębnym postępowaniu rozpoczętym rozpoczętym w związku z jedną z w/w przyczyn. Sąd może zdecydować o pozbawieniu, również w wyroku orzekającym o rozwodzie, separacji, ustalającym pochodzenie dziecka, a także unieważniającym małżeństwo.

Należy bezwzględnie podkreślić, że władza rodzicielska nie może być odebrana raz na zawsze. Jeśli ustały przesłanki, które warunkowały wyrok, w którym orzeczono pozbawienie władzy rodzicielskiej, sąd może na nowo przywrócić rodzicowi jego prawa i obowiązki względem dziecka. Ponadto sąd może orzec też tylko o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, a nie od razu o jej pozbawieniu. Wszystko zależy od danej sytuacji w rodzinie i spełnieniu przedstawionych powyższych przesłanek.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to skuteczny sposób na zapewnienie dziecku dobrego rozwoju i beztroskiego dzieciństwa

Prawo rodzinne obejmuje bardzo delikatną sferę uczuciową rodziny, dlatego oprócz merytorycznej pomocy prawnej kancelaria gwarantuje zrozumienie i wsparcie.

  • Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego
  • Ograniczamy udział rodziny w postępowaniu do minimum. Zawsze zapewniamy osobiste wstawiennictwo i reprezentację na wszystkich rozprawach sądowych.
  • Oferujemy pomoc przy wypełnianiu i gromadzeniu niezbędnej dokumentacji
  • Gwarantujemy stałe monitorowanie postępów w sprawie

Jesteśmy firmą elastyczną, dlatego zachęcamy do skorzystania z konsultacji drogą elektroniczną lub e-mailową. Zapraszamy również do osobistego spotkania w siedzibie kancelarii we Wrocławiu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej wymaga wystąpienia istotnych powodów

Wszystkie trzy przyczyny umożliwiające wydanie postanowienia stwierdzającego pozbawienie władzy rodzicielskiej mogą oznaczać bardzo różne sytuacje i za każdym razem konieczne jest rzeczowe uzasadnienie. Nie każda rozłąka, związana np. z wyjazdem za granicę, musi oznaczać trwałą przeszkodę do wykonywania władzy rodzicielskiej. Jest nią jednak bez wątpienia, jeśli wiąże się nią dowiedziony zupełny brak zainteresowania dzieckiem. Wyczerpującego opisu wymaga także zarzut nadużywania przez rodzica swojej władzy lub zaniedbywania obowiązków. Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najsurowszy środek, po jaki może sięgnąć sąd by zadbać o dobro dziecka. Należy się więc spodziewać, że będzie on dążył do wykorzystania łagodniejszych – takich jak jej ograniczenie – jeśli nie dopatrzy się właściwych ku temu przesłanek.

Wieloletnie doświadczenie pracowników kancelarii Ptak&Wspólnicy sprawia, że za każdym razem działają oni w taki sposób, by udział w postępowaniu był jak najmniej dolegliwy dla jego uczestników. Jednocześnie jednak zawsze wnikliwie analizujemy każdy przypadek, co pozwala nam wykorzystać wszystkie okoliczności mogące doprowadzić do korzystnego dla dziecka rozstrzygnięcia. Jeśli pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców jest w danym przypadku konieczne, podejmiemy skuteczne działania umożliwiające je. Także wówczas, gdy przesłanki, na podstawie których nastąpiło pozbawienie władzy rodzicielskiej ustały, gotowi jesteśmy udzielić wszelkiego niezbędnego w takiej sytuacji wsparcia.