Przekształcenie spółki partnerskiej w inną spółkę jest możliwe, jeśli nie znajduje się ona w likwidacji, upadłości lub nie rozpoczęła podziału majątku. Sposób działania jest podobny, jak w przypadku przeobrażania innych spółek – pierwszy krok to sporządzenie planu wraz ze stosownymi załącznikami. Następnie wymaga się powzięcia uchwały o przekształceniu spółki oraz wskazania partnerów, którzy będą odpowiadać za sprawy spółki przekształconej. Następnie zawiera się umowę i dokonuje wpisu w rejestrze. Najwięcej problemów przysparza opracowanie planu, w którym zostaną zawarte wszelkie założenia dotyczące procedury, jaką jest przekształcenie spółki partnerskiej. Zarówno na tym, jak też każdym innym etapie transformacji spółki, nasza kancelaria służy Klientom profesjonalną pomocą.

Kompleksowe przekształcenie spółki partnerskiej sposobem na rozwój biznesu. Zatrudnij naszych prawników i zyskaj!

Spółka partnerska powstaje wskutek zawarcia umowy oraz zarejestrowania w KRS. Może też być wynikiem przekształcenia innej spółki – na takie rozwiązanie decydują się osoby, które chcą chociaż po części uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania wspólnika. Obok kilku niewątpliwych zalet, związanych z prowadzeniem spółki partnerskiej, znajduje się wiele wad. Wśród nich wymienić należy znaczne ograniczenie względem zawiązywania współpracy oraz konieczność wykonywania wolnego zawodu przez każdego ze wspólników. Dodatkowo partnerzy muszą sami uiszczać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Dlatego też przekształcenie spółki partnerskiej w inną jest procedurą, którą przeprowadza się stosunkowo często. Tu można wymienić np. przekształcenie w spółkę jawną lub komandytową, w efekcie czego przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości rozwoju firmy. Skontaktuj się z naszymi prawnikami i poznaj szczegóły na temat tego, jak wygląda przekształcenie spółki partnerskiej w Kancelarii R. Ptak & Wspólnicy.