INNOWACJE stanowią jądro rozwoju gospodarki światowej i gwarantują przewagę nad konkurentami działającymi na tym samym rynku. Eksperci Kancelarii z najwyższą precyzją doradzają w zakresie prawnych możliwości transferu rozwiązań technicznych i technologicznych, nowych wyrobów, maszyn, informacji organizacyjnych, usług menadżerskich.

Kancelaria doradza w obszarach:

  • wybór odpowiedniej metody transferu informacji
  • negocjowanie umów przekazywania technologii
  • sporządzanie umów licencyjnych
  • zapewnienie ochrony dokumentacji technicznej
  • redagowanie umów o poufność i klauzul konkurencyjnych
  • dochodzenie roszczeń przy niewykonaniu lub nienależytym
  • wykonaniu zobowiązań
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez przedsiębiorców innowacyjno – wdrożeniowych (joint venture)
  • nabywanie przedsiębiorstw z technologią i prawami własności przemysłowej