Rozwód z orzeczeniem o winie przeprowadza się, gdy jeden z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego lub winne są obie strony. W praktyce procedura jest bardzo skomplikowana, gdyż często domniemany winny nie godzi się z decyzją współmałżonka. Gdy konflikt między stronami narasta, a polubowne zakończenie małżeństwa jest niemożliwe, przeprowadzenie rozwodu z orzekaniem o winie staje się jedynym słusznym wyjściem. Nasza kancelaria od kilkunastu lat reprezentuje Klientów w sprawach rozwodowych. Skontaktuj się z naszym prawnikiem, a sprawdzimy, czy rozwód z orzeczeniem o winie będzie w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem.

Jak długo trwa rozwód z orzekaniem o winie i czy warto kończyć małżeństwo w taki sposób?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, jak długo trwa rozwód z orzekaniem o winie. Nie istnieje uniwersalna odpowiedź, jednak zawsze takie postępowanie trwa dłużej, niż sprawa rozwodowa bez orzekania. Rozwód w tym wariancie wymaga bowiem angażowania świadków i dostarczania dowodów. Bywa, że sprawy ciągną się latami; zazwyczaj rozwód z orzekaniem o winie trwa co najmniej 1,5 roku, przy czym trudno mówić o regule. Zdarza się, że ktoś się nie stawia, wyznaczona rozprawa zostaje przełożona… Mimo to w niektórych sytuacjach rozwód z orzekaniem o winie jest opłacalny, gdyż wygranie sprawy może skutkować przyznaniem alimentów na rzecz małżonka. Gdy w grę wchodzi zdrada, alkoholizm, przemoc psychiczna lub fizyczna albo inne czynniki mogące stanowić powód rozwodu z winy współmałżonka, warto przemyśleć domaganie się winy. W tym zakresie służymy profesjonalnym doradztwem. Umów konsultacje, podczas których zapoznamy się z Twoją sprawą i zaproponujemy optymalny sposób postępowania.

Rozwód z orzeczeniem o winie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Podejmij słuszną decyzję

Istnieje kilka wariantów dotyczących orzeczenia o winie za rozpad pożycia małżeńskiego:

  • wyłączna wina męża
  • wyłączna wina żony
  • wina obu stron

O winie małżonka może przesądzić wiele czynników, a najczęściej są to dowody w postaci zeznań świadków oraz prywatnie zgromadzonych informacji, w tym nagrań i korespondencji. Nawet, gdy zachodzą pozytywne przesłanki by przeprowadzić rozwód z orzeczeniem winy, należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Konsekwencje takiego postępowania dotyczą wielu sfer, głównie władzy rodzicielskiej. Zatem co daje rozwód z orzekaniem o winie – co można zyskać, składając wniosek do sądu? Między innymi zysk finansowy, a więc nieograniczone w czasie alimenty na żonę/ męża. Ponadto rozwód z orzeczeniem winy zapewnia dużą satysfakcję, która sprzyja rozpoczęciu 'nowego życia' po rozwodzie. Sfera emocjonalna to jednak nie wszystko. O tym, czy warto zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie, najlepiej wie doświadczony prawnik. Zgłoś się do naszej kancelarii i otrzymaj rzetelną pomoc.