Klient indywidualny

Pomagamy klientom w sprawach dotyczących ich życia codziennego. Najczęściej udzielamy porad prawnych za przystępną opłatą w naszej siedzibie we Wrocławiu, na spotkaniach online (przez komunikatory) a także telefonicznie. Sporządzamy dla Klientów pisma przed procesowe, najczęściej sygnowane podpisem radcy prawnego co wywiera często skuteczny wpływ na odbiorcę pisma, sporządzamy i opiniowaniujemy projekty umów, opiniujemy dokumenty.

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych i przed organami administracji publicznej, a także w sporach z firmami ubezpieczeniowymi, bankami, pracodawcami i innymi podmiotami.

W jakich sprawach najczęściej pomagamy? Są to sprawy spadkowe, umowy przed nabyciem nieruchomości, analiza ksiąg wieczystych i sprawdzenie dokumentacji związanej z nieruchomością, pomoc w problemach finansowych i doradzanie w znalezieniu wyjścia z sytuacji, np. w drodze upadłości konsumenckiej lub restrukturyzacji zadłużenia. Pomagamy również cudzoziemcom w uzyskaniu pozwolenia na pracę lub stałego pobytu jak również doradzamy w procedurach przy nabywaniu nieruchomości.

Udział poszczególnych usług prawnych:

Porady prawne i sporządzanie pism
50
%
Skuteczne upadłości konsumenckie
22
%
Sprawy sądowe
28
%

Rozwód

Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, a także o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Rozwód może być jednak tylko orzeczony, gdy doszło do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwody, mają niezwykle delikatne podłoże, bowiem opierają się o sferę uczuciową każdego człowieka. Dlatego prowadząc sprawy … Continued

Pomoc dla frankowiczów

Szansa dla osób, mających kredyt we frankach. Co musisz wiedzieć, zanim pójdziesz do Sądu? Osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, od lat mierzą się z poważnymi problemami. W związku z wydanym w październiku 2019 r. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sytuacja w jakiej znaleźli się frankowicze, uległa znacznej poprawie. TSUE proponuje rozwiązanie, dzięki któremu … Continued

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce

Rozwody w Polsce dotyczą nie tylko Polaków, ale również par międzynarodowych, czyli zawieranych z cudzoziemcem lub cudzoziemką. W wielu przypadkach takie postępowanie jest bezproblemowo przeprowadzane w Polsce, z korzyścią dla obu stron. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy jedno z małżonków mieszka za granicą, a drugie w Polsce – pod warunkiem, że pobyt na … Continued

Antywindykacja

Niesiemy skuteczną pomoc osobom zadłużonym Popadnięcie w głębokie zadłużenie jest sytuacją, na którą mało kto jest gotowy i wiele ze znajdujących się w niej osób zupełnie nie wie co robić, w rezultacie pogłębiając swój problem. Zwróć się o pomoc do doświadczonych prawników! To najlepszy sposób na to, by znaleźć wyjście z trudnego położenia i skutecznie … Continued

Prywatny akt oskarżenia

Kancelaria prawna specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych na terenie całego kraju. Prywatny akt oskarżenie dotyczy przestępstw, które nie zostały objęte trybem ścigania z urzędu. Jest to grupa przestępstw, która wymaga od pokrzywdzonego wystąpienia z powództwa prywatnego sądu. Pokrzywdzony zgodnie z literą prawa w momencie skierowania prywatnego aktu oskarżenia staje się oskarżycielem. Jeśli sprawa zakrawa … Continued

Odstąpienie od umowy

Kancelaria prawna specjalizuje się w doradztwie prawnym w obrębie prawa cywilnego. Świadczymy pomoc przy odstąpieniu od umowy. To bardzo popularny rodzaj czynności prawnej, który został uregulowany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Kodeks Cywilny). Odstąpienie od umowy KC rozumiane jest jako jednostronne oświadczenie woli, które kształtuje prawo. Należy pamiętać, że niesie ono określone … Continued

Opiniowanie umów

Kancelaria prawna posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów, które na dobre wpisały się w naszą codzienność. Stając w obliczu konieczności zawarcia umowy należy przeanalizować jej treść. Bardzo często pozornie niegroźne dla laika zapisy niosą wiele negatywnych konsekwencji. Warto zabezpieczać swoje interesy zawczasu i istotne umowy konsultować ze specjalistami. W imieniu naszych klientów … Continued

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Kancelaria prawna jest wyspecjalizowana w prawie rodzinnym i od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa. Nasze bogate doświadczenie zawodowe umożliwiło nam brać udział w wielu postępowaniach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Należy podkreślić, że rodzicielstwo nie opiera się jedynie na posiadaniu praw, ale też na dopełnianiu licznych obowiązków. Niestety rodzic często nadużywając swoich uprawnień … Continued

Upadłość transgraniczna

Kancelaria prawna R.Ptak i Wspólnicy specjalizuje się w przeprowadzaniu upadłości transgranicznej. Nasi prawnicy dysponują bogatym doświadczenia w reprezentacji polskich przedsiębiorców względem których toczy się postępowanie upadłościowe prowadzone przed sądem w innym państwie. Świadczymy kompleksowe wsparcie z zakresu upadłości transgranicznej: analiza przesłanek do zgłoszenia wniosku o upadłość ustalenie państwa, które jest właściwe do rozpoznania wniosku o … Continued

Podział majątku

Kancelaria prawna specjalizuje się prowadzeniem spraw w zakresie podziału majątku. Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej, jak i ugodowej-umownej. Zgodnie z mocą ustawy wspólność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa. Nie ma jednak przymusu ustawowego w tej kwestii, małżonkowie mają pełne prawo za pomocą umowy majtkowej zawieranej u … Continued

Sporządzenie testamentu

Testament to sposób na przekazanie majątku wybranym osobom po śmierci. Kodeks cywilny reguluje kwestie w jakiej formie można sporządzić testament, by był on zgodny z prawem. Przepisy wyróżniają trzy formy testamentu: Testament własnoręczny – holograficzny, pisemny – ten rodzaj testamentu spadkodawca sporządza własnoręcznie. Dokument musi być zawsze opatrzony datą i podpisem. Z treści zawartej w … Continued

Dziedziczenie ustawowe

Jesteśmy kancelarią prawną wyspecjalizowaną w zakresie prawa spadkowego. Nasze wieloletnia obecność w branży pozwoliła nam nabyć bogatego doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań spadkowych. Reprezentujemy skutecznie naszych klientów w zakresie nabywania spadków m. in. poprzez dziedziczenie ustawowe. Podstawą prawną, które uregulowała dziedziczenie ustawowe są art. 931-940 kodeksu cywilnego. O dziedziczeniu ustawowym mówimy, gdy spadkodawca nie stworzył … Continued

Spadek

Kancelaria prawna specjalizuje się w obsłudze spraw z zakresu prawa spadkowego. Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Ponadto reprezentujemy skutecznie Klientów przed sądem w postępowaniu spadkowym: dziedziczenie ustawowe – spadek nabywany na podstawie ustawy dziedziczenie testamentowe – nabycie spadku na podstawie testamentu Reprezentacja w postępowaniu spadkowym obejmuje przygotowanie niezbędnych pozwów, wniosków i wszystkich … Continued

Porady / Doradztwo prawne

Kancelaria prawna R.Ptak i Wspólnicy z Wrocławia wychodząc na przeciw Klientom Indywidualnym przygotowała ofertę kompleksowego doradztwa prawnego. Świadczymy porady prawne w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Nieznajomość prawa szkodzi, a w wielu sytuacjach potrafi też narażać nas na niepotrzebne straty finansowe. Dlatego stając w obliczu ważnych życiowych decyzji warto skonsultować je z doświadczonym radcą prawnym, który … Continued