Zespół Kancelarii z najwyższą dokładnością obsługuje sprawy z zakresu prawa konkurencji oparte na szczegółowej analizie rynku. Zajmujemy się badaniem i oceną praktyk gospodarczych a także umów zawieranych przez przedsiębiorców. Kierunki działania na tym polu wyznacza prawo polskie i prawo europejskie.