Kancelaria sprawuje mecenat nad dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w Kole Tak działającym w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom. Fakt, że możemy wspierać szczytne przedsięwzięcia przynosi nam ogromną satysfakcję i radość. Serdeczność wyrażona w szczerym uśmiechu jest bodźcem do podejmowania ważnych i potrzebnych inicjatyw społecznych.

Kancelaria dofinansowała imprezę karnawałową Koła przewidzianą na styczeń 2011. Pomagamy także przekazując 1% z naszego podatku na realizację celów stowarzyszenia.

Czym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci?

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego (nr KRS 0000198933), która samodzielnie i poprzez poszczególne Koła prowadzi szeroką działalność obejmującą pomoc dzieciom i młodzieży. Na Dolnym Śląsku dzieci spotykają się na 12 placach gier i zabaw, w 5 ogniskach wychowawczych, 16 świetlicach środowiskowych i 2 świetlicach socjoterapeutycznych.

Czym zajmuje się Koło TAK?

Głównym celem Koła jest aktywizacja umysłowa, ruchowa i społeczna dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Koło założyło 24 rodziców, którzy służą sobie pomocą i radą w trudnościach, wspierają, pokonując wyzwania codziennego życia. Solidarność i wspólnota to wyraz wzajemnego zaufania członków Stowarzyszenia. Należy wspomnieć, że 27 „dzieci” w Kole to osoby pełnoletnie, ale mające w sobie radość i uczciwość dziecka. Każda z nich ma statut osoby niepełnosprawnej.

Czym interesują się dzieci?

Sportem – w styczniu zorganizowano wyjście do parku wodnego.

Lubią zabawę, konkursy, muzykę, taniec – zorganizowano dla nich Walentynki, zabawę andrzejkową, karnawałową, wspólne oglądanie kabaretów w Hali Stulecia.

Dobre kino – w maju było wyjście do Multikina.

Turystykę – wycieczka do Karpacza obejmowała zwiedzanie Świątyni Wang, wyjazd w góry, wjazd na Kopę, wejście na szlak prowadzący na Śnieżkę, zwiedzanie skoczni, Muzeum Zabawek, Parku Miniatur zabytków Dolnego Śląska.

Sztukę – w czerwcu miał miejsce plener malarski w Zakopanem, w grudniu odbędzie się Spektakl Mikołajkowy w Teatrze Lalek oraz Wigilia połączona z jasełkami zorganizowana w Szkole Podstawowej na Kozanowie.

Co pomaga w rozwoju dzieci?

Dzieci z upośledzeniem umysłowym muszą poddawać się ciągłej rehabilitacji mającej na celu ćwiczenie umysłu. Często borykają się z niepełnosprawnością ruchową. Poprzez zabawę i wspólne przebywanie w gronie podobnych osób, korzystając z pomocy rodziców i wolontariuszy –rozwijają się społecznie. Stąd w lipcu zorganizowano pełen wrażeń turnus rehabilitacyjno – wczasowy nad morzem w Niechorzu. W Szkole Integracyjnej we Wrocławiu odbywają się zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i na siłowni.

Dzięki naszej i Waszej pomocy Rodziców – Ludzi Wielkiego Serca dzieci mogą rozwijać się i cieszyć, uczestnicząc w tych wszystkich zajęciach. Rodzice mogą być dumni z owoców inicjatywy, którą podjęli, zakładając i prowadząc Koło TAK.