O formie współpracy decydują oczekiwania i życzenia Klienta!

Szybko i efektywnie! Pozostawiamy naszym Klientom wybór dogodnej dla nich formy współpracy. Stwarzamy narzędzia efektywnego i bezpiecznego przepływu informacji oraz dokumentów. Kładziemy szczególny nacisk na terminową realizację zadań, tak aby wyeliminować skutki ewentualnego niezrozumienia przekazywanych danych i treści. W tym celu posługujemy się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, bowiem o sukcesie przedsięwzięcia decyduje przede wszystkim szybki dostęp do danych i ich jasny przekaz.

Spójrz jak działają prawnicy w Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy

Każda sfera życia prywatnego jak i zawodowego rodzi szereg problemów prawnych i ekonomicznych. Niemal każdy w obliczu zdarzenia mogącego rodzić negatywne skutki prawne,  usilnie poszukiwał odpowiedzi na pytanie: jak należy postąpić, aby uniknąć trudności jak osiągnąć zamierzony rezultat Nasza rola polega na doradzaniu i wskazywaniu dróg wyjścia nawet z tych podbramkowych sytuacji. Nie warto stawiać swoich interesów na szali ryzyka, dlatego zachęcamy do współpracy z Profesjonalistami, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Oceniaj Naszą pracę!

„Kto błędy swe dostrzegł, więcej nie błądzi” Lao-cy Cenimy szczerą i życzliwą współpracę, której nie sposób realizować bez opinii osób, które powierzyły nam pieczę nad swoimi sprawami. W codziennym życiu pracownicy naszej Kancelarii również występują w roli Klientów – kupują towary i zlecają wykonanie usług, dlatego staramy się nie popełniać błędów Innych. Dążymy do osiągnięcia satysfakcjonującego kompromisu, który buduje wzajemne zaufanie.

Ile i jak płaci Klient ?

Stawki proponowane przez Kancelarię zależą od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz terminu wykonania usługi, a w sprawach sądowych także od wartości przedmiotu sporu. Przy ustalaniu honorarium uwzględniany niezbędny czas i nakład pracy.

Szybko i efektywnie!

Pozostawiamy naszym Klientom wybór formy współpracy. Stwarzamy narzędzia efektywnego przepływu informacji i dokumentów, ponieważ zależy nam na terminowej realizacji zadań i eliminacji skutków niezrozumienia. W tym celu posługujemy się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, bowiem o sukcesie przedsięwzięcia decyduje przede wszystkim szybkie dostęp do informacji i jej jasny przekaz.