Rozwody w Polsce dotyczą nie tylko Polaków, ale również par międzynarodowych, czyli zawieranych z cudzoziemcem lub cudzoziemką. W wielu przypadkach takie postępowanie jest bezproblemowo przeprowadzane w Polsce, z korzyścią dla obu stron. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy jedno z małżonków mieszka za granicą, a drugie w Polsce – pod warunkiem, że pobyt na terenie RP trwa co najmniej pół roku. Wniosek o rozwód należy bowiem złożyć w sądzie, który jest właściwy dla:

  • miejsca stałego zamieszkania obojga małżonków lub jednego z nich,
  • miejsca, w którym małżonkowie ostatnio mieszkali razem,
  • miejsca, gdzie obecnie mieszka współmałżonek,
  • miejsca zamieszkania małżonka wnoszącego o rozwód, jeśli ten jest obywatelem danego kraju lub mieszka w nim przez minimum 6 miesięcy.

Czasem jednak rozwód z obcokrajowcem okazuje się bardziej skomplikowany. Przykładem jest sytuacja, gdy oboje małżonkowie mieszkają poza granicami Polski i chcą się rozwieść w kraju. Wówczas jedynym słusznym wyjściem okazuje się skorzystanie z usług I-Kancelarii, mającej pokaźne doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych z cudzoziemcem w Polsce.

W kwestii rozwodów międzynarodowych zapewniamy Klientom kompleksową pomoc prawną. Ustalenie właściwego Sądu do złożenia powództwa nie będzie więc dla nas stanowiło problemu. Od lat udowadniamy naszym Klientom, że rozwód w Polsce z obcokrajowcem jest możliwy do przeprowadzenia w stosunkowo krótkim czasie oraz, że w wielu sytuacjach okazuje się on bardziej opłacalny od rozwodu za granicą. Oczywiście wśród korzyści takiego rozwiązania małżeństwa wymienia się głównie te finansowe. Bardzo często pytają nas Państwo, ile kosztuje rozwód w Polsce w przypadku, gdy jeden z małżonków jest cudzoziemcem. Spieszymy z wyjaśnieniem: rozwód z obcokrajowcem rzadko kiedy różni się w przebiegu od zwykłego postępowania rozwodowego, dlatego też jego koszt jest podobny. W porównaniu do rozwodu przeprowadzanego za granicą, okazuje się on jednak znacznie niższy. Inną odczuwalną korzyścią jest np. to, że obcokrajowiec mieszkający poza Polską nie musi osobiście brać udziału w postępowaniu, prowadzonym na terenie naszego kraju. Lecz aby tak się stało, wniosek o rozwód w Polsce należy złożyć w polskim sądzie, zanim współmałżonek zrobi to samo za granicą.

Nasza Kancelaria przeprowadza Klientów przez rozwód z obcokrajowcem w Polsce

Rozwody międzynarodowe coraz częściej są przeprowadzane przed polskim sądem. Wynika to głównie z korzyści finansowych – rozwód z cudzoziemcem w Polsce kosztuje znacznie mniej, niż za poza granicami kraju. Nie dziwi więc, że chcąc zakończyć małżeństwo mieszane, pary decydują się na rozwiązanie bardziej atrakcyjne cenowo. Nasza Kancelaria z powodzeniem reprezentuje Klientów, którzy chcą się rozwieść z obcokrajowcem we Wrocławiu. Przeprowadzamy ich przez całe postępowanie, łącznie ze składaniem wniosków i dopełnianiem wszystkich formalności. Co ważne, rozwód w Polsce osób mieszkających za granicą idzie w parze z dopilnowaniem wielu procedur. Żeby zwrócić się ze stosownym wnioskiem do polskiego sądu konieczne jest np., aby małżonkowie zawarli tzw. umowę prawa właściwego co do rozwodu. W tym również wspieramy Klientów, podpowiadając im najkorzystniejsze wyjście. Ponieważ każda sprawa rządzi się swoimi prawami, zawsze szczegółowo analizujemy przypadek, z jakim zgłasza się Klient rozważający rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Zanim zajmiemy się sprawą sprawdzamy też, czy Polska rzeczywiście jest najlepszym miejscem na rozwód w konkretnej sytuacji. Mieliśmy okazję prowadzić liczne postępowania, jak rozwód z Niemcem, Hiszpanem czy Egipcjanką – reprezentując zarówno klientów z Polski, jak i z zagranicy.

Nasza I-Kancelaria działa w mieście Wrocław, dlatego jeśli to tutaj planują Państwo rozwód z cudzoziemcem, pozostajemy do dyspozycji. Zapraszamy na konsultacje, podczas których zapoznamy się ze sprawą i zaproponujemy profesjonalną pomoc prawną. Z naszym wsparciem rozwód we Wrocławiu przebiegnie sprawnie i definitywnie zakończy Państwa małżeństwo z obcokrajowcem.

Rozwód z cudzoziemcem można przeprowadzić szybko i bezproblemowo. Zatrudnij doświadczonych prawników rozwodowych

Jeżeli między małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozpad pożycia, jedna ze stron może wystąpić z wnioskiem o rozwód – niezależnie od przyczyn zaistniałej sytuacji. Zarówno, gdy małżeństwo było zawarte między Polakami, jak też w przypadku związku międzynarodowego. Rozwód z obcokrajowcem można przeprowadzić w Polsce i wbrew pozorom, zdecydowana większość postępowań odbywa się bezproblemowo. Co warte podkreślenia, rozwód z cudzoziemcem ma przebieg, zbliżony do zwykłej sprawy rozwodowej. Istotne jest, że obcokrajowiec mieszkający za granicą z reguły nie musi osobiście uczestniczyć w rozprawie. Obawy przed wniesieniem o rozwód z obcokrajowcem są zatem nieuzasadnione: mając u swojego boku wykwalifikowanego prawnika można mieć pewność, że wszystko przebiegnie sprawnie. Rozwód z cudzoziemcem wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy i skrupulatnej analizy sprawy. Z naszą pomocą rozwiedziesz się bez komplikacji.

Wyjaśniamy, dlaczego rozwód z obcokrajowcem korzystniej jest przeprowadzić w Polsce. Poznaj opinię naszych ekspertów

Postępowanie w sprawie rozwodu z cudzoziemcem zostaje wszczęte w kraju, w którym pozew zostanie złożony jako pierwszy. Nie ma więc możliwości równoległego prowadzenia sprawy rozwodowej – a tym samym ryzyka wydania różnych wyroków. Aby uniknąć problematycznej sytuacji związanej z rozwodem za granicą, warto uprzedzić współmałżonka i wnieść o rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Rozwiązanie to jest tańsze i w większości przypadków nie obliguje współmałżonka mieszkającego poza krajem, do stawiennictwa w sądzie. Z racji tego, że na innych zasadach odbywa się rozwód z cudzoziemcem z Unii Europejskiej oraz spoza niej, rozważając złożenie wniosku warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Sprawdzimy, czy polski sąd jest właściwy w konkretnej sytuacji oraz zapewnimy pełne wsparcie na wszystkich etapach postępowania rozwodowego z obcokrajowcem.