Stawki proponowane przez Kancelarię zależą od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz terminu wykonania usługi, a w sprawach sądowych także od wartości przedmiotu sporu. Przy ustalaniu honorarium uwzględniany niezbędny czas i nakład pracy.

Sprawa każdego Klienta rozpatrywana jest indywidualnie i dlatego kierujemy się elastycznością w ustalaniu finansowych zasad współpracy. Oceniamy między innymi takie czynniki jak nowatorski charakter sprawy wymagający zaangażowania prawnika o wąskiej specjalizacji, przewidywany czas na rzetelne opracowanie danego zagadnienia, wielowątkowość sprawy, okres współpracy z Klientem.

Kancelaria stosuje dwa systemy ustalania honorariów za świadczone usługi.

I. System ryczałtowy:

stawka miesięczna: obliczana na podstawie spodziewanego nakładu pracy prawnika oraz stopnia skomplikowania sprawy

abonament: przewidywana ilość godzin pracy prawnika  w danym miesiącu kalendarzowym

W przypadku, gdy pełny pakiet godzin nie został wykorzytsany w danym miesiącu, istnieje możliwość przeniesienia pozostałych godzin na kolejny miesiąc celem ich spożytkowania.

II. System godzinowy:

– stawka za godzinę pracy: ustalana dla konkretnego zadania

W tym przypadku oszacowanie liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia może nastąpić po wstępnej analizie sprawy na podstawie dokumentacji przekazanej przez Klienta.

Honorarium za wstępną analizę sprawy dokonaną podczas wizyty Klienta w Kancelarii wynosi 150 PLN.

Inne wydatki ponoszone przez Kancelarię przy świadczeniu usług (delegacje, podróże, hotele) rozliczane są osobno.