• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Przekształcenie spółki

Kancelaria prawna specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu spółek handlowych. W ramach naszej oferty świadczymy przekształcenie spółek we wszystkich możliwych konfiguracjach. Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy wszystkich czynnościach związanych z przekształceniem spółki. Dzięki temu Państwa udział w procesie jest ograniczony do minimum, a wszelkimi formalnościami zajmują się nasi doświadczeni prawnicy.

Przekształcenie spółki – Jak wygląda współpraca z kancelarią prawną R.Ptak i Wspólnicy?

  • Proces przekształcenia spółki zawsze rozpoczynamy od obszernego rozpoznania potrzeb i oczekiwań Klienta. Przeprowadzając wywiad ustalamy konkretny cel i korzyści, jakie mają płynąć ze zmiany formy działalności gospodarczej. Wiemy, że zmiana formy prawnej jest decyzją niezwykle trudną i wymagającą pochylenia. Dlatego zawsze w perfekcyjny sposób analizujemy potrzeby klienta.
  • Na podstawie zgromadzonych informacji przedstawiamy warianty przekształceń i wspólnie z klientem wybieramy najlepszy dla jego firmy. Każdy Klient otrzymuje analizę prawną proponowanej formy prawnej spółki, w której określamy zasady funkcjonowania danego podmiotu, relacje pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i zarządem. Nasi prawnicy szczegółowo prezentują korzyści płynące ze zmian i wpływ na wzrost efektywności podmiotu.
  • Kolejnym krokiem w przekształceniu spółki jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji, planu i uchwał wewnątrz podmiotu gospodarczego. Sporządzane przez nas dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem i zawierają wszystkie wymagane elementy. W imieniu naszych klientów zajmujemy się wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców starego podmiotu i wpisem nowo powstałej spółki. Ponadto zajmujemy się sporządzeniem wniosków do KRS i monitorowaniem postępów w tym obszarze. Każdy nasz Klient ma pewność, że przeprowadzając przekształcenie spółki dopilnujemy w jego imieniu wszystkich formalności.

Jako profesjonaliści wiemy, że każdy proces transformacji spółki wygląda odmiennie i jest uzależniony od sposobu przekształcenia. Dlatego do każdej sprawy podchodzimy zawsze w sposób indywidualny, opracowując z najwyższą starannością kolejne etapy postępowania, jakiego wymaga przekształcenie spółek. Gromadzona przez nas dokumentacja zawsze odpowiada obowiązującym przepisom prawa. Jesteśmy kancelarią stawiającą na swobodę komunikacji, dlatego nasi Klienci mają możliwość kontaktu z prawnikami za pośrednictwem telefonu lub internetu.

Przekształcenie spółki może być niezbędne, by zachować tempo rozwoju firmy

Niejednokrotnie okazuje się, że forma, w ramach której postanowiliśmy prowadzić działalność gospodarczą, przestała odpowiadać towarzyszącym jej potrzebom. Przekształcenie spółki jest wówczas konieczne, aby mogła ona dalej się rozwijać i nie towarzyszyły temu zbędne koszty i ryzyko. Trzeba jednak dokonać właściwego wyboru, ponadto należy mieć na uwadze, że przekształcenie spółek jest złożonym procesem, wymagającym wielkiej uwagi i przygotowania. Planując przekształcenie spółki należy m.in. ustalić kwestię posiadanych przez nią uprawnień i to, czy nowy podmiot będzie mógł je zachować.

Rozległe doświadczenie pracowników kancelaria Ptak&Wspólnicy, zdobyte dzięki wieloletniej pracy m.in. przy obsłudze prawnej firm, czyni z nas w takiej sytuacji najlepszego partnera. Wnikliwie przeanalizujemy sytuację Klienta i zaproponujemy takie rozwianie, aby przekształcenie spółek otworzyło przed nim nowe perspektywy. To najważniejszy etap, pozwalający na podjęcie właściwych decyzji. Zadbamy także o szybką i niekłopotliwą dla niego realizację takiego przedsięwzięcia na wszystkich jego etapach – od sporządzenia planu przekształcenia, poprzez uchwałę i umowę, po dokonanie zmian w rejestrze.

Przekształcenie spółek pozwala wdrożyć nowe rozwiązania odpowiadające nowym potrzebom prowadzonej firmy. Waga skutków takiego procesu sprawia jednak, że należy się do niego wszechstronnie przygotować, poświęcając uwagę zarówno kwestiom gospodarczym, jak i prawnym. Z naszym wsparciem nie będzie to najmniejszym problemem.


Przekształcenie spółki komandytowej

Jedną z możliwości, stojących przed wspólnikami spółki komandytowej, jest jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Procedura ta składa się z kilku etapów, w których muszą uczestniczyć wszyscy wspólnicy: komplementariusze oraz komandytariusze. Aby przekształcenie spółki komandytowej mogło zostać przeprowadzone, należy przygotować plan. Do 01.03.2020 r. musiał on zawierać opinię biegłego rewidenta, wyznaczonego […]

zobacz więcej

Przekształcenie spółki akcyjnej

Celem dokonania przekształcenia spółki akcyjną w inną, należy opracować plan, a następnie uzyskać akceptację zarządu. Przygotowanie planu zgodnie z wytycznymi, bywa bardzo kłopotliwe. Konieczne jest bowiem ustalenie wymaganych wartości, w oparciu o sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki. Od dnia 01 marca 2020 r. procedura nie jest jednak tak czasochłonna, jak wcześniej – wspólników zwolniono z obowiązku […]

zobacz więcej

Przekształcenie spółki partnerskiej

Przekształcenie spółki partnerskiej w inną spółkę jest możliwe, jeśli nie znajduje się ona w likwidacji, upadłości lub nie rozpoczęła podziału majątku. Sposób działania jest podobny, jak w przypadku przeobrażania innych spółek – pierwszy krok to sporządzenie planu wraz ze stosownymi załącznikami. Następnie wymaga się powzięcia uchwały o przekształceniu spółki oraz wskazania partnerów, którzy będą odpowiadać […]

zobacz więcej

Przekształcenie spółki cywilnej

Pytanie, jak przekształcić spółkę cywilną w inną spółkę handlową lub jednoosobową działalność gospodarczą, spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Sprostanie złożonym wymogom, w tym dopilnowanie wszelkich formalności, nie jest bowiem rzeczą prostą. Procedura, jaką jest przekształcenie spółki cywilnej w inną, wiąże się z przygotowaniem stosownej umowy, uiszczeniem opłat, a nawet zgłoszeniem do sądu. Specjaliści Kancelarii […]

zobacz więcej

Przekształcenie jednoosobowej działalności

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na pewnym etapie rozwoju firmy przestaje być opłacalne. Konieczna okazuje się wtedy zmiana formy prawnej. Należy wybrać takie rozwiązanie, które nie zaburzy funkcjonowania działalności i będzie sprzyjać dynamicznemu rozwojowi biznesu. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę cywilną lub jawną, ma inny przebieg i skutki. W obu przypadkach warto skorzystać ze wsparcia prawników, […]

zobacz więcej

Przekształcenie spółki z o.o.

Obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują przekształcenie spółki z o.o. w inne formy działalności. Poszczególne transformacje sprzyjają rozwijaniu firmy i realizowaniu obranych celów biznesowych. Zmiana spółki z oo na komandytową, akcyjną bądź jawną, wiąże się z dużą reorganizacją przedsiębiorstwa. Aby procedura przebiegła prawidłowo, a przekształcenie przyniosło korzyści i pozwoliło zmniejszyć koszty podatkowe, warto zgłosić się […]

zobacz więcej

Przekształcenie spółki jawnej

Spółka jawna obliguje wszystkich wspólników do odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania względem wierzycieli. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na ich pokrycie, sięga się po majątek osobisty. W związku z tym ryzykiem, wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie spółki jawnej w komandytową, cywilną lub zoo. Czasem zachodzi też konieczność zmiany spółki w jednoosobową działalność gospodarczą. Każdy z […]

zobacz więcej
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej