Sprawy spadkowe z elementem zagranicznym

Mieszkasz za granicą i nabyłeś spadek w Polsce? W skład spadku wchodzi nieruchomość? W Twoim posiadaniu jest testament sporządzony przez Spadkodawcę? Być może ostatni kontakt ze Spadkodawcą miał miejsce dwadzieścia lat temu? Nie wiesz, jak postąpić, stawiasz sobie pytania: Co należy zrobić? Jakie przepisy prawa znajdują zastosowanie? Czy obowiązują jakiekolwiek terminy na składanie oświadczeń woli dotyczących spadku? Do jakiego organu należy wystąpić? Czy jest konieczne postępowanie spadkowe? Jakie są koszty? Powierz nam swoje wątpliwości, a my doradzimy, co należy zrobić. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami naszego Doradcy ds. spadków zagranicznych P. Moniki Milki. Spadek po krewnym za granicą. Spadek pozostawiony w innym kraju niż miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Ochrona cudzoziemca przed prześladowaniami

Cudzoziemcom zagrożonym prześladowaniem, pochodzącym z krajów objętych stanem wojny oraz innym, którzy z określonych powodów obawiają się powrotu do kraju pomagamy w uzyskaniu ochrony na terytorium RP.

Nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca

Czy cudzoziemiec może nabyć nieruchomość położoną w Polsce? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce. Praca i edukacja.

Stoimy na straży poszanowania i przestrzegania praw cudzoziemców w Polsce. Celem naszej pomocy jest zapewnienie bezpiecznego pobytu, legalnej pracy oraz dostępu do edukacji. Działamy szybko a każdą sytuację rozpatrujemy jednostkowo z uwzględnieniem szerokiego spektrum różnych czynników, jak pochodzenie cudzoziemca, sytuacja rodzinna a zwłaszcza nieznajomość polskiego prawa i języka. Przedstawiane przez nas rozwiązania bazują na prawie polskim i prawie międzynarodowym.