Testament to sposób na przekazanie majątku wybranym osobom po śmierci. Kodeks cywilny reguluje kwestie w jakiej formie można sporządzić testament, by był on zgodny z prawem. Przepisy wyróżniają trzy formy testamentu:

  • Testament własnoręczny – holograficzny, pisemny – ten rodzaj testamentu spadkodawca sporządza własnoręcznie. Dokument musi być zawsze opatrzony datą i podpisem. Z treści zawartej w testamencie musi jasno wynikać komu przypada spadek i w jakiej części majątku.
  • Testament ustny – urzędowy, alograficzny – to rodzaj oświadczenia, które musi zostać złożone przy obecności co najmniej dwóch świadków i przedstawiciela administracji państwowej lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie zawsze zostaje spisane w stosownym protokole, odczytane na głos w obecności świadków, a następnie podpisane przez nich i spadkodawcę.
  • Testament ustny – szczególny – ten rodzaj testamentu ma zastosowanie w sytuacji, gdy istnieje obawa nagłej śmierci. Spadkodawca przy obecności trzech świadków oświadcza swoją wolę.

Należy bezwzględnie podkreślić, że uregulowanie kwestii spadkowych reguluje komu przypadnie majątek i zapobiega dziedziczeniu ustawowemu.

Testament własnoręczny to gwarancja prawidłowo przekazanego spadku bliskim po śmierci

Każdy spadkodawca powinien za życia rozważyć uregulowanie kwestii przekazania swojego majątku na wypadek śmierci. Niestety brak testamentu własnoręcznego często doprowadza do skłócenia rodziny przez późniejszy podział spadku. Warto zaradzić tego typu incydentom i uregulować kwestie spadkowe jeszcze za życia. Kancelaria prawna R.Ptak i Wspólnicy posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spadkowego. Służymy swoją fachową radą wszystkim Klientom rozważającym sporządzenie testamentu własnoręcznego. Nie warto pozostawiać swoich spraw losowi i wybrać najsłuszniejsze rozwiązanie jakim jest stworzenie testamentu. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego spotkania w siedzibie naszej kancelarii we Wrocławiu.