Kto błędy swe dostrzegł, więcej nie błądzi” Lao-cy

Cenimy szczerą i życzliwą współpracę, której nie sposób realizować bez opinii osób, które powierzyły nam pieczę nad swoimi sprawami. W codziennym życiu pracownicy naszej Kancelarii również występują w roli Klientów – kupują towary i zlecają wykonanie usług, dlatego staramy się nie popełniać błędów Innych. Dążymy do osiągnięcia satysfakcjonującego kompromisu, który buduje wzajemne zaufanie.

SKARGI I ZAŻALENIA:

Realizujemy prawo każdego Klienta do formułowania skarg i zażaleń odnoszących się do naszej pracy. Jeśli uważasz, ze Twoja sprawa została przez nas niewłaściwie rozpatrzona, poniższy formularz pozwala na wyrażenie słów krytyki.

Wypełnij formularz wybierając odpowiedni temat

Udzielamy odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych!

SUGESTIE:

Stwarzamy Państwu możliwość podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług poprzez kierowanie sugestii dotyczących wszystkich pól naszego działania. Jeśli zauważyłeś jakąkolwiek pomyłkę lub niejasność, poinformuj nas o tym.

Wypełnij formularz wybierając odpowiedni temat