Celem dokonania przekształcenia spółki akcyjną w inną, należy opracować plan, a następnie uzyskać akceptację zarządu. Przygotowanie planu zgodnie z wytycznymi, bywa bardzo kłopotliwe. Konieczne jest bowiem ustalenie wymaganych wartości, w oparciu o sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki. Od dnia 01 marca 2020 r. procedura nie jest jednak tak czasochłonna, jak wcześniej – wspólników zwolniono z obowiązku angażowania biegłego rewidenta. To nie oznacza, że zmiana spółki akcyjnej pozostaje czystą formalnością. Mowa o złożonym sposobie postępowania, który bez znajomości przepisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych, jest trudny do przeprowadzenia. W naszej kancelarii już od kilkunastu lat udowadniamy Klientom biznesowym, że przekształcenie spółki akcyjnej, nie musi się wiązać z niedogodnościami.

Pomożemy Ci przeprowadzić przekształcenie spółki akcyjnej. Nowa forma prawna to więcej możliwości dla Twojej firmy

W I-Kancelarii zajmujemy się wszystkimi formalnościami, związanymi ze zmianą spółki akcyjnej w spółkę o innej strukturze: od sporządzenia planu przekształcenia, aż po dokonanie wpisu w rejestrze. Pomoc, świadczona przez prawników Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy, pozwala uniknąć popełnienia błędu i stosunkowo szybko przejść przez skomplikowaną procedurę. Spółka akcyjna często jest przekształcana w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co skutkuje zmniejszeniem kosztów i daje wspólnikom większe pole w obszarze podejmowania decyzji. Przekształcenie spółki akcyjnej może też sprowadzać się do zmiany w spółkę komandytową lub w inną spółkę handlową (w tym m.in. jawną i cywilną). W Polsce funkcjonują różne rodzaje spółek, a każda z nich niesie inne korzyści dla biznesu. Jeśli chcesz omówić dostępne formy prawne albo masz wątpliwości związane z działalnością spółki, zachęcamy do kontaktu. Przemyślane przekształcenie spółki akcyjnej może przynieść Twojej firmie wiele dobrego. Wystarczy, że nad przebiegiem procedury będą czuwać doświadczeni prawnicy.