Jak ogłosić upadłość firmy?

Eksperci Kancelarii kreatywnie doradzają przy transformacjach przedsiębiorstw, przeprowadzają postępowania upadłościowe, naprawcze, doradzają w procesach likwidacyjnych. Przedstawiamy rozwiązania najkorzystniejsze finansowo dostosowane do obowiązujących wymogów prawnych.

Kancelaria prawna R.Ptak i Wspólnicy ma bogate doświadczenie w sferze doradztwa i oceny wypłacalności spółek z uwzględnieniem przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości firmy. Utrata płynności finansowej przez przedsiębiorstwo nawet na krótki okres czasu może doprowadzić do bardzo poważnych kłopotów finansowych. Kancelaria prawna w umiejętny sposób oceni stan zadłużenia spółki i zagwarantuje wsparcie merytoryczne podczas procesu ogłoszenia upadłości firmy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam tworzyć skuteczne plany zaspokojenia wierzycieli, które niwelują pojawienie się negatywnych konsekwencji. W imieniu naszych Klientów zajmujemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami tak, by proces upadłościowy przebiegał sprawnie i bez żadnych komplikacji. W celu omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do osobistego spotkania lub kontaktu telefonicznego.

Zapewniamy merytoryczne wsparcie wszystkim przedsiębiorcom chcącym ogłosić upadłość firmy

Nie warto zastanawiać się jak ogłosić upadłość firmy. Prawnicy kancelarii prawnej R.Ptak i Wspólnicy świadczą kompleksową obsługę na każdym etapie ogłoszenia upadłości firm. Zawsze rozpoczynamy od zbadania podstaw do ogłoszenia upadłości w spółce prawa handlowego. Szczegółowa i fachowa analiza pozwala nam określić kiedy dane przedsiębiorstwo powinno złożyć wniosek do sądu upadłościowego. Określamy jaka forma upadłości byłaby dla danej firmy najkorzystniejsza. Warto podkreślić, że wyróżniamy:

  • upadłość likwidacyjna – to likwidacja spółek, której wypadkową jest sprzedaż majątku na poczet powstałych wierzytelności
  • upadłość układowa – przedsiębiorstwo może kontynuować swoją działalność, jednak jest zobowiązane do zawarcia ze swoimi wierzycielami układu i zaspokajania powstałych zobowiązań

Nawiązując współpracę z naszą kancelarią prawną otrzymują Państwo pełną obsługę w zakresie przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości firmy. Z naszą pomocą nie muszą Państwo zastanawiać się, jak ogłosić bankructwo firmy. Zawsze przedstawiamy wady i zalety obu form ogłoszenia upadłości. Wspólnie z Klientem wybierając rozwiązanie, które pozwoli szybko przeprowadzić proces w jego firmie. Korzystając z naszej profesjonalnej pomocy otrzymują Państwo pewność wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka firmy jest szansą na nowy start.

Jak ogłosić bankructwo firmy? Przede wszystkim zwrócić się do nas o wsparcie!

Przesłanką do upadłości firm jest stan niewypłacalności, a więc sytuacja, gdy nie jesteśmy w stanie uregulować ciążących na nas zobowiązań. Musi on mieć jednak charakter trwały, a więc trwać przez dłuższy czas. Jeśli zwłoka nie jest dłuższa niż trzy miesiące, a zobowiązania nie są wyższe niż 10% wartości bilansowej danego podmiotu, wniosek o ogłoszenie upadłości firmy może zostać przez sąd oddalony. Pamiętajmy jednak, że niezłożenie terminowego wniosku w sytuacji, gdy jest on uzasadniony, naraża nas na konsekwencje. Może to być pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej czy pełnienie funkcji zarządczych. Sąd przyjrzy się wówczas, czy nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli. Dlatego każdą wątpliwość dotyczącą tego jak ogłosić bankructwo firmy bądź czy w ogóle należy to robić, warto rozwiązać niezwłocznie, do czego niezbędne jest rzetelne wsparcie prawne. Kancelaria Ptak&Wspólnicy, dzięki bogatemu doświadczeniu swoich pracowników od lat świadczących usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, służy w tym zakresie skuteczną pomocą.

Likwidacja spółek to jedno z możliwych rozwiązań. Niejednokrotnie należy rozważyć, czy w danym przypadku właściwym wyjściem nie będzie układ naprawczy. Sąd może przystać na nie wówczas, gdy zdołamy wykazać, że w ten sposób uda się w większym stopniu uregulować ciążące na nas zobowiązania. Jest to jednocześnie szansa na uratowanie przedsiębiorstwa i wnosić o to może zarówno ono samo, jak i jego wierzyciele.

Ogłoszenie upadłości firmy dotyczy nie tylko spółek i średnich oraz większych podmiotów. W ten sposób długów może pozbyć się także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – odpowiada jednak wówczas całym indywidualnym majątkiem. Nierzadko jest to jednak jedyne wyjście. Likwidacja spółek i upadłości firm innego rodzaju to często szansa na uniknięcie większych problemów oraz spokojne rozpoczęcie pracy od nowa. Najważniejsze, to nie zwlekać. Kancelaria Ptak&Wspólnicy to zespół specjalistów, którzy w każdej sytuacji znajdą właściwe rozwiązanie i skutecznie je zrealizują. Szybkie przedstawienie nam sytuacji umożliwi podjęcie właściwych działań.