Idea  plan realizacja: determinacja + obserwacja zachowań cel osiągnięty

Na żadnym etapie działania nie może zabraknąć zdrowego rozsądku!

Kancelaria R.Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na udaną współpracę z Klientami. Zaufanie osób, które powierzyły nam swoje sprawy jest motorem sprawczym ciągłego rozwoju i doskonalenia wypracowanych metod.

Istniejąca baza pracy:

 • jasno określone cele działania

 • maksymalizacja jakości świadczonych usług

 • wysokie umiejętności analityczne i interpersonalne pracowników

 • skuteczne zarządzanie kadrą

 • wyważenie proporcji pomiędzy środkami a celem i kosztami jego osiągnięcia

 • nowatorskie, indywidualne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy

Wdrażany programu rozwoju Kancelarii:

 • rozszerzenie zasięgu działania i umocnienie pozycji za granicą

 • nawiązywanie współpracy z ekspertami z różnych dziedzin prawa

 • świadczenie obsługi prawnych z coraz węższych obszarów specjalizacji

 • budowanie wizji międzynarodowej Kancelarii

 • wzbogacenie oferty dla Klientów Zagranicznych

 • realizacja ciągłego procesu pozyskiwania zdolnych pracowników