Jedną z możliwości, stojących przed wspólnikami spółki komandytowej, jest jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Procedura ta składa się z kilku etapów, w których muszą uczestniczyć wszyscy wspólnicy: komplementariusze oraz komandytariusze. Aby przekształcenie spółki komandytowej mogło zostać przeprowadzone, należy przygotować plan. Do 01.03.2020 r. musiał on zawierać opinię biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Obecnie przepisy uległy nowelizacji i wymóg ten został zniesiony. Konieczne jest jednak sporządzenie stosownej uchwały o przekształceniu, a także zawarcie nowej umowy. Ponadto na barkach wspólników spoczywa szereg innych czynności, jak choćby złożenie oświadczenia o uczestnictwie w spółce docelowej. Bywa, że formalności wywołują problemy organizacyjne, co znacznie opóźnia proces przekształcania spółki komandytowej w zoo. Chcąc ich uniknąć, można skorzystać z naszej pomocy prawnej.

Co daje przekształcenie spółki komandytowej w z o.o., czyli kilka słów o korzyściach, wynikających ze zmiany

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia uczestnikom swoistą ochronę. Majątek osobisty wspólników pozostaje bezpieczny. Co więcej, nie są oni zobligowani do płacenia składek zdrowotnych i ZUS. Spółka z o.o. pozwala wspólnikom zbywać swoje udziały, co w przypadku spółki komandytowej, z reguły nie jest możliwe (wymagana jest zgoda wszystkich wspólników oraz odpowiedni zapis w umowie). Z kolei do zalet spółki komandytowej zaliczamy jednokrotne opodatkowanie – podatnikami są wspólnicy, nie zaś spółka. To jedna z największych różnic między spółką komandytową a z o.o., gdzie dochód spółki podlega opodatkowaniu w wysokości 9 lub 19%.

Mimo pokaźnych różnic dotyczących opodatkowania, wiele czynników przemawia na korzyść spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako profesjonaliści, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć się po jednej ze stron. Możemy natomiast przeanalizować konkretne potrzeby biznesu i w oparciu o uzyskane dane wskazać, która forma działalności będzie bardziej korzystna dla wybranej firmy.

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie procedury, jaką jest przekształcenie spółki komandytowej w inną

Spółka osobowa może zostać zmieniona na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przy zachowaniu ciągłości prowadzonego biznesu. Przekształcenie spółki komandytowej w zoo rozpoczyna się od szczegółowego zaplanowania procedury. Kancelaria Prawna R. Ptak i Wspólnicy już od kilkunastu lat specjalizuje się w reprezentacji Klientów biznesowych. Oferujemy fachową pomoc prawną, a powierzone nam przekształcenie spółki komandytowej, zawsze odbywa się sprawnie i na korzystnych warunkach. Pomagamy przetransformować istniejącą spółkę w inną, dbając o interes Klienta. Jeśli czeka Cię reorganizacja, jaką jest przekształcenie spółki komandytowej w zoo, przygotujemy dokumentację i przeprowadzimy Cię przez całą procedurę. Specjaliści I-Kancelarii to wykwalifikowani prawnicy, którzy doskonale rozumieją potrzeby Przedsiębiorców i nie obawiają się wychodzić im naprzeciw. Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!