Pomagamy Klientom podejmować trafne decyzje i sprawnie poruszać się na rynku nieruchomości. Nasi Eksperci doradzają, jak efektywnie ulokować pieniądze. Stwarzamy prawne możliwości i kreujemy rozwiązania, które pozwolą na realizację planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Obsługujemy złożone transakcje, łączące elementy różnych dziedzin prawa.

new connect

Eksperci Kancelarii doradzają w obszarach:

1. kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych, w tym:

 • doradztwo w postępowaniach przetargowych na nabycie nieruchomości
 • sporządzanie i analiza umów:

– umów z generalnymi wykonawcami

– umów z zakresu wykonywania nadzoru inwestorskiego

– umów projektowych

– umów z podwykonawcami

2. prawne wsparcie w negocjacjach przedkontraktowych

3. uzyskiwanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie
budowlanym takiej jak warunki zabudowy, pozwolenia budowlane,
uwarunkowania środowiskowe i inne

4. reprezentacja przed:

 • urzędami katastralnymi
 • samorządowymi kolegiami odwoławczymi
 • sądami administracyjnymi
 • sądami powszechnymi

a ponadto profesjonalnie doradzamy w obszarach takich jak:

 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • spłata współwłaścicieli
 • działy spadku
 • podziały majątku
 • ustanawianie hipotek
 • ustanawianie służebności
 • ustanawianie prawa pierwokupu
 • ustanawianie prawa odkupu
 • doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości
 • doradztwo w zakresie zarządu nieruchomości
 • zawieranie umów dzierżawy
 • zawieranie umów najmu, podnajmu
 • zawieranie umów leasingu nieruchomościami
 • procesy sądowe o naruszenie własności
 • procesy sądowe o naruszenie posiadania