Rozwój i satysfakcja pracowników ma dla nas kluczowe znaczenie, bowiem to ciężka praca i maksymalne zaangażowanie całego zespołu decyduje o sukcesie Kancelarii. Umożliwiamy doskonalenie zawodowe osób o nieprzeciętnym zdolnościach i ugruntowanej wizji ścieżki swojej kariery.

Co mówi zadowolony Pracownik?

Przychodzę do pracy, w której czekają na mnie nowe wyzwania i ciekawe projekty.

Zadowolenie Klienta stanowi moją osobistą satysfakcję z należycie wykonanych obowiązków.

Osiągane sukcesy motywują mnie do dalszych starań i doskonalenia zawodowego.

Jestem wynagradzany za pozytywne rezultaty swoich działań.

Wiem, że mogę oczekiwać na zrozumienie i pomoc w poszukiwaniu dróg wyjścia z tarapatów.

Poczucie mojej wartości i godność są respektowane w pracy.

Wyznaczniki rozwoju Pracownika:

  • jasno określona wizja rozwoju każdego Pracownika
  • stopniowe zwiększanie skali trudności zlecanych zadań
  • konstruktywna krytyka jako podłoże do doskonalenia i nabywania nowych umiejętności
  • samodzielne i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków
  • szacunek dla wyrażanych poglądów, proponowanych rozwiązań