Zasady udziału w PROGRAMIE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH:

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

O chęci uczestnictwa w programie nalezy poinformować telefonicznie pod numerem telefonu 71 349 09 11 lub poprzez wysałenie e maila na adres rafal.ptak@i-kancelaria.pl. Nie obowiązuje wymóg uprzedniego wypełnienia formularza.

Poszczególne edycje nie zawierają ograniczeń, co do przedmiotu sprawy. Zachęcamy do zapoznania się z profilem naszej działalności zwłaszcza w kategorii Klient Indywidualny.

Pomocy prawnej będziemy udzielać w terminei wczesniej podanym w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu przy ulicy Halickiej 14. 

W razie jakichkolwiek pytań, udzielamy informacji pod numerem telefonu 071 349 09 20.

 

Procedura:

Trzy tygodnie przed przewidywanym terminem uruchomienia programu na naszej stronie internetowej pojawi się informacja, kiedy i w jakiej liczbie godzin będzie świadczona bezpłatna pomoc prawna.

Udział w programie Pro Bono wymaga uprzedniego zgłoszenia sprawy poprzez wypełnienie prostego formularza on line. Kompletny formularz musi zostac przesłany najpóźniej tydzień przed otwarciem edycji. Uprzednia weryfikacja jest konieczna celem ustalenia brakujących informacji i dokumentów. Formularz kontaktowy. 

Warunki:

W programie mogą uczestniczyć osoby ubogie, które ze względu na sytuację życiową nie mogą ponieść kosztów obsługi prawnej. Wymagana jest uprzednia pozytywna weryfikacja sprawy.

Informacje:

W opisie sprawy, prosimy o wskazanie jedynie istotnych faktów z podaniem, jakimi dowodami Państwo dysponują na potwierdzenie przedstawianych okoliczności.

Jeśli opis okaże się niewystarczający, wówczas w drodze e mail zostaną Państwo poproszeni o dalsze informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty.

Prosimy o przedstawianie okoliczności faktycznych w sposób zwięzły, jasny i rzeczowy.

Pomocy prawnej udzielą prawnicy posiadający wiedzę doświadczenie w danym obszarze prawa.

Gwarantujemy poufność przekazywanych danych oraz zapewniany, że przekazane informacje oraz dokumenty zostaną wykorzystane jedynie dla celów związanych z świadczeniem pomocy pro bono.