Fundament naszego działania tworzą wartości:

 • po pierwsze: Zaangażowanie
 •  po drugie: Zaufanie 
 • po trzecie: Zrozumienie    

 Wiedza w połączeniu z doświadczeniem i zaangażowaniem w pracy, gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług a młodzieńczy zapał stanowi furtkę do nowatorskich rozwiązań. Zatrudniamy prawników z pasją o niezależnej myśli, którzy w stosowaniu wiedzy prawniczej, wykazują dużą dozę rozsądku.

Co wyróżnia naszych prawników:

 • myślenie ukierunkowanie na cel i osiągnięcie sukcesu
 • efektywne metody wdrażania projektów i rozwiązań
 • solidna baza merytoryczna zbudowana na wiedzy i doświadczeniu zawodowym
 • wykształcenie wyższe zdobyte na uczelniach polskich i zagranicznych
 • rozwijanie i doskonalenie umiejętności zawodowych w ramach aplikacji prawniczych
 • uczestnictwo w studiach podyplomowych z zakresu prawa i ekonomii
 • wiedza ekspercka w wąskich obszarach prawa
 • udział w szkoleniach zawodowych z zakresu praktycznego stosowania prawa
 • wysoka skuteczność w postępowaniach sądowych
 • skuteczne taktyki perswazji na sali rozpraw
 • liczne wygrane procesy sądowe
 • sukcesy w postępowaniach polubownych
 • wypracowane wzorce szybkiego reagowania w trakcie negocjacji
 • odbyte praktyki w sądach, prokuraturze, organach administracji publicznej kształcenie w szkołach prawa obcego prowadzonych w języku angielskim i niemieckim przez wykładowców z uczelni zagranicznych
 • nauka języków obcych w ramach kursów prawniczego języka angielskiego, niemieckiego, słowackiego, rosyjskiego swobodna komunikacja w prawniczym języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i czeskim

   Czego możesz od nas oczekiwać:

   • prosty, jasny przekaz treści prawniczych
   • rzetelna, sprawdzona informacja
   • odpowiedzialne wykonywanie zadań
   • bezpośredni kontakt z prawnikiem – opiekunem sprawy
   • przyjazna współpraca bazująca na zaufaniu
   • precyzja w rozstrzyganiu problemów prawnych
   • kreatywne, świeże podejście w rozwiązaniu spraw
   • szybkie i terminowe działanie