„Wysoki Sądzie!”

Interwencja uboczna, wyrok zaoczny, prekluzja dowodowa, skarga kasacyjna to tylko niektóre z pojęć prawnych związanych z procedurą sądową. Prawnicy, tak jak przedstawicie innych zawodów posługują się specjalistycznym językiem branżowym, który obowiązuje przede wszystkim na sali rozpraw dlatego uważamy, że w sprawach sądowych skorzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika pozwala wykluczyć ryzyko niezrozumienia słów sędziego i innych uczestników sporu a ponadto daje poczucie komfortu.

Procedura sądowa rządzi się swoimi regułami, polecamy zatem naszych Instruktorów, którzy bezpiecznie doprowadzą Cię do celu – wygranej!