Postępowanie spadkowe

Śmierć jest niewątpliwe bolesnym przeżyciem dla rodziny i przyjaciół zmarłego a w świetle prawa stanowi moment, z którym następuje otwarcie spadku. Osoby z kręgu bliskich zmarłego mogą borykać się pytaniami w kwestiach: czy dziedziczą i w jakich udziałach? Jak postąpić w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament? Czy ważna jest ostatnia wola spadkodawcy wyrażona ustnie? Czy i jakie przysługują roszczenia spadkobiercom ustawowym, którzy zostali pominięci w testamencie? A zwłaszcza, czy zachodzi przymus dziedziczenia w sytuacji, gdy zmarły pozostawił długi. Przedstawiamy ścieżki właściwego rozumowania.

Nie tylko o alimentach i umowach małżeńskich

Obowiązek dostarczania środków utrzymania czyli tak zwany obowiązek alimentacyjny obciąża nie tylko rodziców wobec dzieci, jak powszechnie jest rozumiany. A zatem od kogo i na jakich zasadach można dochodzić alimentów? Małżeństwo budują więzi emocjonalne i ekonomiczne, które jeśli ustają, zachodzi podstawa do rozwiązania małżeństwa. Jak dokonać podziału majątku wspólnego? Czy możliwe jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym? Rodzice sprawują zarząd nad majątkiem swoich dzieci. Czy jednak rodzice mogą dowolnie i swobodnie decydować we wszystkich sprawach majątkowych? W jakich sytuacjach konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego?

Nabycie nieruchomości i ochrona własności

Z Nami bezpieczne i spokojne zrealizujesz marzenia o domu! Kupno domu stanowi epicentrum podejmowanych wysiłków a zarazem jest decyzją wokół, której piętrzy się wiele trudności. Doradztwo prawne począwszy od zawarcia umowy aż po wstawienie ostatniej meblościanki ma eliminować możliwe problemy, jakie mogą powstawać na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia a także zabezpieczać przed nieuczciwością dewelopera lub innego sprzedającego.