Pytanie, jak przekształcić spółkę cywilną w inną spółkę handlową lub jednoosobową działalność gospodarczą, spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Sprostanie złożonym wymogom, w tym dopilnowanie wszelkich formalności, nie jest bowiem rzeczą prostą. Procedura, jaką jest przekształcenie spółki cywilnej w inną, wiąże się z przygotowaniem stosownej umowy, uiszczeniem opłat, a nawet zgłoszeniem do sądu. Specjaliści Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy specjalizują się w przekształcaniu spółek przez zmianę ich formy prawnej. Przeprowadzimy Cię przez procedurę, dobierając najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojej działalności. Dowiedz się więcej o tym, jak przebiega przekształcenie spółki cywilnej w jawną, komandytową oraz jednoosobową działalność gospodarczą. Omawiamy zalety poszczególnych procedur i wyjaśniamy ważne kwestie.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną lub spółkę komandytową. Co warto wiedzieć?

  • Transformacja spółki cywilnej w jawną wiąże się ze zmianą podmiotowości prawnej ze wspólników na spółkę. To najprostsza, a jednocześnie najtańsza forma przekształcenia, chętnie wybierana przez przedsiębiorców. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną skutkuje powstaniem niezależnego podmiotu, z zachowaniem kontynuacji prawnej działalności. Procedura nie wymaga opracowywania planu ani sporządzania wyceny majątku. Sprowadza się do przygotowania uchwały oraz umowy – a co za tym idzie, wymaga wsparcia prawników, specjalizujących się w zmianach formy prawnej.
  • Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową niesie ze sobą inne skutki. Wspólnicy zyskują możliwość wyłączenia swojej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, co pozwala im lepiej chronić własny majątek. Procedura jest nieco bardziej złożona, niż przekształcenie spółki cywilnej w jawną. Aby dokonać transformacji w spółkę komandytową, należy najpierw założyć spółkę z o.o., która będzie pełniła funkcję tzw. komplementariusza. Dysponując pomocą specjalistów z naszej Kancelarii, można tego dokonać w ramach uproszczonej procedury: przekształcenie spółki cywilnej w zoo, a następnie w komandytową, zajmuje wówczas ok. 2 miesięcy.

Przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność – poznaj istotne szczegóły

Aby dokonać zmiany formy prawnej ze spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą, konieczne jest przeprowadzenie likwidacji spółki. W procedurze muszą uczestniczyć wszyscy dotychczasowi wspólnicy. Pierwszym krokiem jest sporządzenie spisu z natury, czyli remanentu, przypadającego na ostatni dzień istnienia spółki cywilnej. Należy również dokonać oficjalnego odczytu pamięci z kasy fiskalnej, jeśli ta była zarejestrowana na spółkę. Odbywa się to w obecności pracownika US oraz serwisanta i skutkuje wydaniem stosownego protokołu. Trzeba też zaktualizować dane na druku NIP-2, wyrejestrować spółkę jako płatnika składek ZUS, a także dokonać wykazu składników majątku. Przekształcenie spółki cywilnej w jednoosobową działalność gospodarczą wymaga złożonych działań, nad którymi powinni czuwać specjaliści. Prawnicy z Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy, służą w tym zakresie profesjonalną pomocą.

Pomożemy Ci w doborze najdogodniejszej formy działalności i przeprowadzimy bezproblemowe przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową, jawną, bądź w jednoosobową działalność gospodarczą. Skontaktuj się z nami, w celu omówienia szczegółów współpracy.