Rozwód z orzeczeniem o winie to z reguły złożone postępowanie, które samo w sobie stanowi duże obciążenie dla każdej ze stron. Przed, w trakcie oraz po zakończeniu sprawy rozwodowej, można dokonać podziału majątku. To dodatkowo potęguje problemy, związane z formalnym zakończeniem małżeństwa. Ważnym zagadnieniem pozostaje stale ewoluujące zagadnienie: rozwód z orzeczeniem winy a podział majątku. Czy zatwierdzenie winy małżonka przez sąd może mieć wpływ na podział majątku, a jeśli tak, to jaki? Jeśli szukasz odpowiedzi na to lub inne pytanie związane z postępowaniem rozwodowym, jesteś w odpowiednim miejscu. Nasza kancelaria prawna służy w tym zakresie fachową pomocą.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku. Co musisz wiedzieć, zanim złożysz pozew rozwodowy?

Najczęściej sprawy o podział majątku są prowadzone w odrębnym postępowaniu, bezpośrednio po zakończeniu sprawy rozwodowej. Bez względu na to, czy jest to rozwód z orzeczeniem o winie lub bez orzekania, strony mogą zawrzeć ugodę albo skierować postępowanie do sądu. Pierwszy sposób jest znacznie szybszy i pozwala na podział majątku praktycznie od ręki. Najczęściej jednak skonfliktowane strony nie są w stanie dojść do porozumienia na drodze negocjacji. Wówczas postępowanie kieruje się do sądu. Podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem winy przebiega adekwatnie do tego, przeprowadzanego po rozwodzie bez orzekania. Były małżonek, ponoszący winę za rozpad pożycia ma takie samo prawo do swojej części majątku, jak małżonek, który nie został uznany winnym. Coraz częściej mówi się o jednym wyjątku: jeżeli przyczyną rozwodu były kwestie finansowe (np. hazard, trwonienie majątku wspólnego), sąd może ustalić nierówne udziały – z korzyścią dla strony, która nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Podział majątku a rozdzielność majątkowa. Z przeprowadzeniem podziału nie trzeba czekać do rozwodu!

Wraz z chwilą wydania wyroku rozwodowego, ustaje wspólność majątkowa. Gdy tak się stanie, podział majątku jest możliwy do przeprowadzenia. Istnieje jeszcze inna możliwość, upoważniająca małżonków do podzielenia majątku wspólnego: rozdzielność majątkowa, sporządzona w postaci aktu notarialnego. Od tej pory majątki męża i żony stają się oddzielne, a to co było wspólne, staje się tzw. współwłasnością ułamkową. Intercyza, czyli rozdzielność majątkowa a rozwód z orzekaniem o winie, idą ze sobą w parze. Podczas, gdy podział majątku po rozwodzie z orzekaniem o winie bywa problematyczny i budzi kontrowersje, rozdzielność majątkowa eliminuje ten problem. Uregulowanie sytuacji majątkowej jeszcze przed rozwodem, a więc w trakcie trwania małżeństwa, pozwala zaoszczędzić wielu stresów. Po zawarciu umowy o rozdzielności, strony wejdą w posiadanie majątków osobistych i udziałów w majątku wspólnym, który udało im się zgromadzić podczas małżeństwa. Jeżeli interesują Cię takie kwestie, jak rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku bądź rozdzielność majątkowa, zapraszamy na konsultacje prawne. Podczas rozmowy omówimy wszelkie niejasności i przedstawimy naszą propozycję poprowadzenia Twojej sprawy.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy