Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu obsługi korporacyjnej (Corporate Governance) w tym przeprowadzają złożone operacje biznesowe o dużym wskaźniku ryzyka, przygotowują porozumienia, dogłębne analizy prawno – podatkowe, opracowują strategie nakierunkowanie na realizację założonego celu, doradzają członkom zarządu, udziałowcom i akcjonariuszem.

Przedmiot działania stanowią następujące obszary:

Tworzenie nowych podmiotów:

 1. spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzilanością, spółki akcyjne oraz spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, spółki cywilne oraz konsorcja 
 2. fundacje, stowarzyszenia, przedstawicielstwa, oddziały

 w zakresie:

 • redagowanie umów spółek
 • stosowanie klauzul antykonkurencyjnych 
 • przedsiębiorstwo jako aport do spółki
 • powoływanie organów spółek
 • prawidłowe określenie wkładów do spółki
 • przeprowadzanie postępowania rejestrowego.

Bieżąca obsługa istniejących podmiotów w zakresie:

 • odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek
 • odpowiedzialność przystępującego wspólnika za zobowiązania spółki
 • odpowiedzialność odszkodowawcza wspólników
 • odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 KSH)
 • pozbawienie prawa do reprezentacji
 • ustalenia dot. sposobu wykonywania prawa do reprezentacji a ochrona osób trzecich
 • postępowanie w razie sporu pomiędzy wspólnikami
 • prowadzenie spraw spółki
 • podejmowanie uchwał
 • dokonywanie rozliczeń finansowych pomiędzy wspólnikami
 • roszczenia o wypłatę i podział zysku
 • zawieranie umów i uprawnienia w tym zakresie wspólników
 • prawa lub jego braku spadkobierców zmarłego wspólnika do wstąpienia do spółki
 • prowadzenie dokumentacji spółki
 • egzekucja ze spółki
 • postępowanie likwidacyjne
 • wystąpienie wspólnika ze spółki
 • przeniesienie praw i obowiązków wspólnika
 • wypowiedzenie umowy spółki.