Skuteczne doradztwo prawne w procedurze udzielania zamówień publicznych to klucz do osiągnięcia sukcesu zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców. Nadajemy słowom ustawy praktyczne brzmienie!

 

Zespół Kancelarii świadczy usługi doradztwa prawnego na gruncie prawa krajowego i europejskiego w obszarach:

Dla Zamawiających:

Koncentrujemy się na szczegółowych kwestiach i trudnościach, jakie mogą pojawić się na poszczególnych etapach postępowania, zaczynając od wyboru właściwego trybu, poprzez wyłonienie Wykonawcy, wykonanie umowy, kończąc na procedurach kontrolnych.

Dla Oferentów:

Łączymy specyfikę działania różnych branż. Pomagamy w złożeniu zwycięskiej oferty.

Dla Wykonawców:

Bazujemy na doświadczeniu i bogatej teorii, zgromadzonej w komentarzach i orzecznictwie sądów polskich i europejskich. Pełnimy dla naszych Klientów rolę przewodnika po krętych uliczkach i zaułkach Prawa Zamówień Publicznych.