Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, a także o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. Rozwód może być jednak tylko orzeczony, gdy doszło do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwody, mają niezwykle delikatne podłoże, bowiem opierają się o sferę uczuciową każdego człowieka. Dlatego prowadząc sprawy o rozwód i separację gwarantujemy nie tylko rzetelną pomoc prawną, ale też wsparcie i zrozumienie na każdym etapie postępowania. Gwarantujemy kompleksową obsługę prawną, dopełnienie wszelkich formalności, a także stały wgląd do dokumentów. Udzielając nam pełnomocnictwa w sprawie o rozwód mają Państwo pewność, że przez całe postępowanie będziemy na bieżąco informować o jego przebiegu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, a nasi prawnicy udzielą zawsze wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące rozwodu.

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań rozwodowych
Kancelaria prawna R.Ptak i Wspólnicy z Wrocławia zajmuje się sprawami rozwodowymi obejmującymi m. in.

rozwód bez orzekania o winie – to postępowanie gdy żadne z małżonków nie wnioskuje o stwierdzenie rozwodu z winy drugiego małżonka
rozwód z orzeczeniem o winie – jeden z małżonków żąda stwierdzenia rozwodu z winy współmałżonka
rozwód z określeniem kontaktów z dzieckiem – stosowany w sprawach, gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej
rozwód z orzekaniem o władzy rodzicielskiej – stosowany, gdy małżonkowie nie są zgodni co do sprawowania władzy rodzicielskiej
rozwód z orzekaniem alimentów dla dzieci lub małżonka – postępowanie obejmuje zapewnienie środków dla dzieci lub/i małżonka
rozwód z orzekaniem o podziale majątku – postępowanie reguluje kwestie podziału majątku wspólnego

Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny gwarantujący komfort i właściwe zrozumienie potrzeb Klienta. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu osobistego w siedzibie kancelarii we Wrocławiu lub telefonicznie.

Sprawy o rozwód nie są łatwe. Warto korzystać z pomocy specjalistów
Należy podkreślić, że trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest okolicznością konieczną, jeśli chcemy skutecznie wystąpić o rozwód. Jeśli ona nie występuje, nawet bardzo poważne inne problemy z funkcjonowaniem związku nie będą wystarczające. Zupełność rozkładu oznacza, że pomiędzy występującymi o rozwód małżonkami ustały wszelkie więzy. Pod uwagę brane będą nie tylko duchowe i fizyczne, ale także gospodarcze, przy czym waga tych ostatnich (zwłaszcza, jeśli ich dalsze istnienie wymuszane jest przez czynniki ekonomiczne) maleje wobec zerwania pierwszych. Osobną kwestią będzie trwałość rozkładu – zasadniczo w sprawach o rozwody przyjmuje się, że musi on mieć miejsce od dłuższego czasu. Każdy przypadek jest jednak inny i wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Mimo stwierdzenia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu, m.in. wówczas, gdy godziłby on w zasady współżycia społecznego czy dobro małoletnich dzieci. Dlatego, aby uniknąć przewlekłego i problematycznego postępowania, zawsze warto korzystać ze skutecznego wsparcia prawnego, jakiego udziela Kancelaria Ptak&Wspólnicy.
Jednym z zagadnień czyniących rozwody kłopotliwymi, jest kwestia podziału majątku. Zasadniczo nie dokonuje się go w trakcie sprawy o rozwód – jej przedmiotem jest dalszy byt małżeństwa. Jeśli jednak nie spowoduje to nadmiernej zwłoki, jest to możliwe. Ma to miejsce wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nie ma w tym zakresie sporu i gdy powstępowanie dowodowe koniecznie jest tylko w ograniczonym zakresie. Niejednokrotnie bywa jednak zupełnie inaczej, co także stanowi okoliczność, z którą szybko poradzić sobie można tylko wtedy, gdy możemy liczyć na pomoc specjalisty – nasza Kancelaria służy wszelkim niezbędnym wsparciem. Należy zaznaczyć, że wina za rozkład pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na to, w jaki sposób majątek zostanie podzielony.
Klientów zamieszkujących Wrocław bądź okolice zapraszamy do naszej siedziby, czkamy także na kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej. Doświadczenie naszego zespołu sprawia, że rozwody nie muszą wiązać się z jakimikolwiek kłopotami.