Kancelaria prawna R.Ptak i Wspólnicy specjalizuje się w przeprowadzaniu upadłości transgranicznej. Nasi prawnicy dysponują bogatym doświadczenia w reprezentacji polskich przedsiębiorców względem których toczy się postępowanie upadłościowe prowadzone przed sądem w innym państwie.

Świadczymy kompleksowe wsparcie z zakresu upadłości transgranicznej:

  • analiza przesłanek do zgłoszenia wniosku o upadłość
  • ustalenie państwa, które jest właściwe do rozpoznania wniosku o upadłość transgraniczną
  • reprezentacja dłużnika w toczącym się postępowaniu upadłościowym
  • pomoc przy wszelkich formalności związanych z upadłością transgraniczną

Upadłość transgraniczna to szansa na oddłużenie i pewniejsze spoglądanie w przyszłość. Ogłaszając bankructwo poza granicami kraju możemy raz na zawsze uwolnić się od piętrzących się długów. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego spotkania w siedzibie kancelarii.

Upadłość transgraniczna – skorzystaj z fachowej pomocy doświadczonej kancelarii prawnej

Podstawą prawną w sferze upadłości transgranicznej jest rozporządzenie Rady WE nr 1346/2000 z 29 maja 2000r. Wymogiem powołania się na w/w przepisy jest posiadanie przez dłużnika głównego ośrodka działalności w danym państwie członkowskim tzw. COMI (centr of main interests). Nie jest to jednak do końca tożsame z miejscem statutowej siedziby. Warto podkreślić, że jeśli sąd innego państwa członkowskiego uzna, że siedziba danego przedsiębiorstwa mieści się na jego terenie może prowadzić postępowanie upadłościowe. Przeprowadza się je zgodnie z przepisami tego państwa. Taka upadłość transgraniczna uznawana jest we wszystkich państwa członkowskich. Wierzyciele z pozostałych państwa wszczynając postępowanie upadłościowe względem dłużnika muszą ograniczyć je do toczącego się już głównego postępowania.

Kancelaria prawna świadczy wsparcie dla wierzycieli chcących wszcząć wtórne postępowanie upadłościowe względem swojego dłużnika. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w tym zakresie. Zapewniamy też pomoc przy zgłaszaniu wierzytelności i ocenę możliwości odzyskania powstałych należności.

Z naszym wsparciem upadłość transgraniczna nie będzie problemem

W naszym kraju osoby fizyczne dopiero od stosunkowo niedługiego czasu rzeczywiście mogą skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości. W szeregu innych państw korzystne uregulowania w tym zakresie funkcjonują już jednak od dawna. Upadłość transgraniczna od lat okazuje się więc znakomitym wyjściem dla osób prowadzących działalność za granicą i tam posiadających główny jej ośrodek. Nasze doświadczenie i kompetencje pracowników sprawiają, że upadłość transgraniczna staje się dla naszych klientów rozwiązaniem dostępnym bez zbędnego trudu.