Dla spadkodawcy

Czy przebaczenie spadkodawcy może wywierać skutki prawne? Doradzamy jak sporządzić ważny i skuteczny testament, a w razie jego braku ustalmy kolejność dziedziczenia na podstawie ustawy i przeprowadzamy postępowania spadkowe. Ponadto pomagamy w formułowaniu poleceń i zapisów testamentowych a zwłaszcza wyjaśniamy skutki prawne tych czynności. Podstawowe informacje dotyczące formy i  przedmiotu rozrządzeń na wypadek śmierci zamieszczamy poniżej ze wskazaniem obszarów naszego doradztwa.

Dla spadkobiercy

Z chwilą śmierci określone osoby z kręgu bliskich zmarłego dziedziczą spadek na podstawie ustawy lub testamentu. Zależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił długi, czy też nie rozbieżne mogą być decyzje spadkobierców w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku. W sytuacji gdy jest kilku spadkobierców pojawi się kwestia, w jaki sposób dokonać podziału majątku spadkowego. Nie zawsze spadek można podzielić tak jak kroi się tort, przykładowo pojazdu nie da się „pokroić”. Te i inne kwestie: czym jest zachowek i w jakich sytuacjach „pominięci” spadkobiercy mogą dochodzić swoich praw, czy można skutecznie zrzec się dziedziczenia za życia spadkodawcy, postaramy się wyjaśnić prosto i rzeczowo.

Dla pracownika

Pracownik świadomy swoich praw i obowiązków nie powinien godzić się na bezprawne działania w miejscu pracy, bowiem jako podmiot objęty szczególną ochroną prawną może skutecznie bronić się przed naruszeniami. Najważniejsza jest szybka reakcja w sytuacji kryzysowej, wobec której bierność jest najgorszym rozwiązaniem. Doradzamy i pomagamy w sprawach rozwiązania umowy o pracę, w przypadkach dyskryminacji i mobbingu czy też naruszenia praw kobiety – pracownika powstałych w związku z macierzyństwem.

Dla małżonków i rodziców

Z chwilą zawarcia małżeństwa i założenia rodziny a nawet jeszcze przed tym momentem powstają sytuacje, które wymagają interwencji prawnej tak w sprawach majątkowych jak i osobistych. Pomagamy w realizacji podjętych decyzji o adopcji dziecka, unieważnieniu małżeństwa, rozwodzie, separacji, ustaleniu lub zaprzeczeniu macierzyństwa czy ojcostwa, pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Poza pieczą prawną i zrozumieniem problematyki spraw małżeńskich i rodzinnych w swoich działaniach wykazujemy duże zrozumienie, gwarantujemy dyskrecję a również wsparcie emocjonalne.