Kancelaria prawna specjalizuje się prowadzeniem spraw w zakresie podziału majątku. Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej, jak i ugodowej-umownej.

Zgodnie z mocą ustawy wspólność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa. Nie ma jednak przymusu ustawowego w tej kwestii, małżonkowie mają pełne prawo za pomocą umowy majtkowej zawieranej u notariusza rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową. Mowa tutaj o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, a także o rozdzielności z wyrównaniem dorobku.

Podział majątku może nastawić tylko w dwóch przypadkach, pierwszy obejmuje ustanie wspólności majątkowej. W trakcie jej trwania żaden z małżonków nie ma prawa zarządzać podziałem majątku. Momentem, w którym możemy mówić o jego podziale jest ustanie wspólności ustawowej, które warto podkreślić nie musi być równe z ustaniem małżeństwa. Zgodnie z literą prawa wyróżniamy ustanie wspólności z następujących przyczyn:

  • decyzja o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej tzw. Intercyza
  • sądowna rozdzielność majątkowa
  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków
  • ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków
  • ogłoszenie separacji
  • rozwód
  • śmierć małżonka
  • unieważnienie małżeństwa

Jak przeprowadzić skuteczny podział majątku?

Podział majątku – podział wspólności majątkowej może powstać za pomocą:

  1. umowy – małżonkowie dzielą się wspólnym majątkiem. Należy jednak w formie aktu notarialnego podzielić nieruchomość, którą obejmuje majątek małżonków
  2. sądu – sąd orzeka o podziale majątku ustalając wysokość działów biorąc pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku. Pod uwagę jest brany również nakład pracy przy wspólnym gospodarstwie domowym i wychowaniu dzieci.

Kancelaria prawna świadczy porady prawne w zakresie podziału majątku, a także oferuje swoją reprezentację w postępowaniach sądowych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ugodowego i sądowego podziału majątku. Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy w indywidualny sposób z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej.

Podział majątku nie musi być kłopotem, gdy można liczyć na profesjonalne wsparcie prawne

Wspólny majątek bywa rzeczą nader kłopotliwą nie tylko w sytuacji rozwodu. Jeśli podział majątku nie nastąpił odpowiednio wcześnie, nierzadko trudno jest ochronić wspólny dorobek przed rozmaitymi zagrożeniami. Kancelaria Ptak&Wspólnicy służy pomocą w każdej sprawie, w której podział majątku będzie wskazany. Wystarczy się z nami skontaktować i przedstawić nam sytuację i potrzeby, a wskażemy właściwe rozwiązanie i podejmiemy się jego realizacji. Skuteczny i zabezpieczający interesy Klienta podział majątku z nami nie jest problemem.