Zgodnie z zasadą swobody przedsiębiorczości przedsiębiorcy z Unii Europejskiej oraz z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy krajowi nie tylko zakładając spółki, ale również otwierając działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. Eksperci Kancelarii dzięki biegłej znajomości języków obcych w zrozumiały sposób wyjaśniają i efektywnie doradzają na każdym etapie postępowania od otwarcia aż po zamknięcie biznesu.

SALE PROPRIETOR; KAUFMAN
czyli jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne

! PRZEDSIĘBIORCA PONOSI NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CAŁYM MAJĄTKIEM ZA ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA.

Kancelaria świadczy usługi w obszarach:

  • rejestracja działalności handlowej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadzą urzędy miasta czy gminy
  • przygotowanie właściwych formularzy zgłoszeniowych
  • reprezentacja przed urzędem statystycznym celem uzyskania numeru krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – REGON
  • reprezentacja przed urzędem skarbowym w kwestiach podatkowych, w tym celem uzyskania numeru  identyfikacji podatkowej NIP
  • reprezentacja wobec banków
  • korespondencja z urzędami
  • postępowanie o uzyskanie opinii w zakresie dopuszczenia do rejestracji wydanej przez Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki (dotyczy obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki)
  • zgłaszanie zmiany danych wpisanych do Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • postępowanie o zawieszenie działalności gospodarczej
  • postępowanie o wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru