Obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują przekształcenie spółki z o.o. w inne formy działalności. Poszczególne transformacje sprzyjają rozwijaniu firmy i realizowaniu obranych celów biznesowych. Zmiana spółki z oo na komandytową, akcyjną bądź jawną, wiąże się z dużą reorganizacją przedsiębiorstwa. Aby procedura przebiegła prawidłowo, a przekształcenie przyniosło korzyści i pozwoliło zmniejszyć koszty podatkowe, warto zgłosić się do prowadzonej przez nas Kancelarii R. Ptak i Wspólnicy. Pomagamy sprawnie przeprowadzić przekształcenie spółki z oo w komandytową, jawną, akcyjną, a także w jednoosobową działalność gospodarczą.

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową i akcyjną. Poznaj zalety poszczególnych rozwiązań i wybierz najkorzystniejsze

  • Przekształcenie spółki z oo w komandytową – wariant o wielu walorach, spośród których warto wymienić jednokrotne opodatkowanie. Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej sprowadza się do zarządzania nią przez co najmniej dwie osoby: komplementariusza i komandytariusza, przy czym obie strony ponoszą inną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Procedura, jaką jest zmiana spółki z oo na komandytową, wymaga m.in. opracowania planu przekształcenia, podjęcia uchwały przekształceniowej oraz złożenia wniosku w KRS.
  • Przekształcenie spółki z oo w akcyjną – gdy firma chce gromadzić kapitał poprzez emisję obligacji lub akcji, zmiana spółki na akcyjną to korzystne rozwiązanie. Aby jednak przekształcenie było możliwe, należy spełnić określone warunki. Wymagany jest m.in. kapitał zakładowy wyższy, niż 100 tys. zł. oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe, obejmujące 2 ostatnie lata. Przekształcenie spółki z oo w akcyjną odbywa się na kilku etapach. W wyniku transformacji, wspólnicy zostają zwolnieni z odpowiedzialności prywatnym majątkiem i mogą działać na większą skalę, niż dotychczas. Co za tym idzie, zyskują nowe możliwości pozyskiwania kapitału.

Inne warianty zmian, czyli przekształcenie spółki z oo w jednoosobową działalność gospodarczą lub w spółkę jawną

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest w likwidacji ani w upadłości, prawo dopuszcza przekształcenie jej w inną, w tym – spółkę jawną. Prawnicy I-Kancelarii oferują w tym zakresie profesjonalną pomoc. Zajmujemy się sporządzaniem planów przekształcenia, określeniem wartości udziałów i majątku spółki. Ponadto opracowujemy projekty uchwały i umowy. Słowem, kompleksowo dbamy o to, by przekształcenie spółki z oo w jawną było wolne od błędów i skutkowało szybkim ogłoszeniem zmiany. Warto podkreślić, że przypadku spółki jawnej, nie występuje problem podwójnego opodatkowania ani powierzania spraw osobom trzecim, takim jak zarząd.

Inna możliwość to przekształcenie spółki z oo w jednoosobową działalność gospodarczą. Potrzeba takiej zmiany zachodzi np. wtedy, gdy jeden ze wspólników wypowiada umowę spółki lub umrze. Aby zachować ciągłość działalności, można zdecydować się na przekształcenie jej w przedsiębiorcę jednoosobowego. Również w tym zakresie świadczymy pomoc prawną. Jeżeli rozważasz zmianę spółki z oo na inną, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci dostępne rozwiązania i doradzimy, które z nich warto wybrać. Przekształcanie spółek poprzez zmianę formy prawnej to ważna część naszej oferty dla Klientów biznesowych. Zapraszamy do współpracy!