Sąd i mediacje

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa gospodarczego i prywatnego. W ciągu 10 lat przeprowadziliśmy prawie 5000 procesów, co pozwoliło nam zbudować doświadczony zespół prawników. Nasz zespół działa jak w zegarku i każde pismo wychodzi z kancelarii terminowo. Klient otrzymuje dostęp do elektronicznych akt sprawy i może pobrać skan każdego pisma procesowego otrzymywanego w sprawie.

Wychodzimy z założenia, że nie ma łatwych spraw, gdyż polskie przepisy i procedury pozwalają na kwestionowanie każdej wierzytelności. Często podejmujemy się prowadzenia spraw dotyczących skomplikowanych i spornych wierzytelności, jeżeli w naszej ocenie jest szansa na wygranie procesu. Takie sprawy dotyczą najczęściej spraw z branży budowlanej i produkcyjnej oraz w transporcie.

Sprawy klientów indywidualnych to najczęściej sprawy spadkowe, rozwody zagraniczne i krajowe, odszkodowania i upadłości konsumenckie.

Udział poszczególnych usług prawnych:

Postępowanie mediacyjne i polubowne
11
%
Strategia procesowa / przygotowanie pozwu
24
%
Prowadzenie procesu / uczestniczenie w rozprawach
65
%

Z sal sądowych

Odstąpienie od umowy a kara umowna. Najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. III CZP 39/12. Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej …

Proces sądowy – praktyczne wskazówki

Dokładamy najwyższych starań, aby Nasi Klienci, byli aktywni uczestnikami postępowania sądowego, dlatego na każdym etapie procesu w sposób jasny, ale tylko w koniecznym zakresie, pozostawiając spory prawne prawnikom, wyjaśniamy zasady obowiązujące na soli rozpraw, możliwe działania i skutki ich podejmowania. Postaramy się w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśnić kwestie wątpliwe i odpowiedzieć na postawione pytania.

Reprezentacja w sądzie

„Wysoki Sądzie!” Interwencja uboczna, wyrok zaoczny, prekluzja dowodowa, skarga kasacyjna to tylko niektóre z pojęć prawnych związanych z procedurą sądową. Prawnicy, tak jak przedstawicie innych zawodów posługują się specjalistycznym językiem branżowym, który obowiązuje przede wszystkim na sali rozpraw dlatego uważamy, że w sprawach sądowych skorzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika pozwala wykluczyć ryzyko niezrozumienia słów sędziego i innych uczestników sporu a ponadto daje poczucie komfortu. Procedura sądowa rządzi się swoimi regułami, polecamy zatem naszych Instruktorów, którzy bezpiecznie doprowadzą Cię do celu – wygranej!

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pytanie prejudycjalne dotyczy interpretacji przepisów prawa wspólnotowego, które znajdują zastosowanie w konkretnej sprawie rozpatrywanej przez sąd państwa członkowskiego. Celem tej instytucji jest eliminacja niezgodności pomiędzy skutkami, jakie rodzi prawo polskie i prawo europejskie. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego, sąd krajowy w razie niezgodności prawa wspólnotowego z prawem krajowym, stosuje prawa wspólnotowe. Kiedy i jak zadać pytanie prejudycjalne – aspekty praktyczne procedury prejudycjalnej.

Reprezentacja przed sądami międzynarodowymi

  Jeżeli doszło do naruszenia Twoich podstawowych praw, takich jak prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, wolności słowa, poszanowania mienia w drodze aktów dyskryminacji, złego, nieludzkiego traktowania a krajowe instrumenty prawne okazały się nieskuteczne, masz prawo i powinieneś szukać pomocy i ochrony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Mediacje sądowe – Polubowne rozwiązanie

„Gdzie zgoda tam i siła” a zatem kilka słów o tym jak osiągnąć budujący kompromis. Każdy konflikt powinna poprzedzić próba rzeczowego wyjaśnienia kwestii spornych. Celem mediacji jest zawarcie UGODY korzystnej dla wszytskich stron zaangażowanych w spór. Cztery względy decydują o atrakcyjności polubownego sposobu rozstrzygania sporów: szybkość taniość odformalizowanie prostota W zasadzie potrzebny jest tylko jeden czynnik dla powodzenia mediacji a mianowicie szczera chęć stron do współdziałania.