• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Sąd i Mediacja


Mediacje sądowe – Polubowne rozwiązanie

„Gdzie zgoda tam i siła” a zatem kilka słów o tym jak osiągnąć budujący kompromis.

Każdy konflikt powinna poprzedzić próba rzeczowego wyjaśnienia kwestii spornych. Celem mediacji jest zawarcie UGODY korzystnej dla wszytskich stron zaangażowanych w spór.

Cztery względy decydują o atrakcyjności polubownego sposobu rozstrzygania sporów:

  • szybkość
  • taniość
  • odformalizowanie
  • prostota

W zasadzie potrzebny jest tylko jeden czynnik dla powodzenia mediacji a mianowicie szczera chęć stron do współdziałania.

zobacz więcej

Reprezentacja przed sądami międzynarodowymi

 

Jeżeli doszło do naruszenia Twoich podstawowych praw, takich jak prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, wolności słowa, poszanowania mienia w drodze aktów dyskryminacji, złego, nieludzkiego traktowania a krajowe instrumenty prawne okazały się nieskuteczne, masz prawo i powinieneś szukać pomocy i ochrony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

zobacz więcej

Pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pytanie prejudycjalne dotyczy interpretacji przepisów prawa wspólnotowego, które znajdują zastosowanie w konkretnej sprawie rozpatrywanej przez sąd państwa członkowskiego. Celem tej instytucji jest eliminacja niezgodności pomiędzy skutkami, jakie rodzi prawo polskie i prawo europejskie. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa wspólnotowego, sąd krajowy w razie niezgodności prawa wspólnotowego z prawem krajowym, stosuje prawa wspólnotowe.

Kiedy i jak zadać pytanie prejudycjalne – aspekty praktyczne procedury prejudycjalnej.

zobacz więcej

Reprezentacja w sądzie

„Wysoki Sądzie!”

Interwencja uboczna, wyrok zaoczny, prekluzja dowodowa, skarga kasacyjna to tylko niektóre z pojęć prawnych związanych z procedurą sądową. Prawnicy, tak jak przedstawicie innych zawodów posługują się specjalistycznym językiem branżowym, który obowiązuje przede wszystkim na sali rozpraw dlatego uważamy, że w sprawach sądowych skorzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalnego pełnomocnika pozwala wykluczyć ryzyko niezrozumienia słów sędziego i innych uczestników sporu a ponadto daje poczucie komfortu.

Procedura sądowa rządzi się swoimi regułami, polecamy zatem naszych Instruktorów, którzy bezpiecznie doprowadzą Cię do celu – wygranej!

zobacz więcej

Proces sądowy – praktyczne wskazówki

Dokładamy najwyższych starań, aby Nasi Klienci, byli aktywni uczestnikami postępowania sądowego, dlatego na każdym etapie procesu w sposób jasny, ale tylko w koniecznym zakresie, pozostawiając spory prawne prawnikom, wyjaśniamy zasady obowiązujące na soli rozpraw, możliwe działania i skutki ich podejmowania. Postaramy się w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśnić kwestie wątpliwe i odpowiedzieć na postawione pytania.

zobacz więcej
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej