Znaczenie Pro Bono

Ideę Pro Bono realizujemy poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom, których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej, a które niewątpliwie takiej pomocy potrzebują.

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych!

Zasady udziału w PROGRAMIE BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH: Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. O chęci uczestnictwa w programie nalezy poinformować telefonicznie pod numerem telefonu 71 349 09 11 lub poprzez wysałenie e maila na adres rafal.ptak@i-kancelaria.pl. Nie obowiązuje wymóg uprzedniego wypełnienia formularza. Poszczególne edycje nie zawierają ograniczeń, co do przedmiotu sprawy. Zachęcamy do zapoznania się z profilem naszej działalności zwłaszcza w kategorii Klient Indywidualny. Pomocy prawnej będziemy udzielać w terminei wczesniej podanym w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu przy ulicy Żernickiej 253. W razie jakichkolwiek pytań, udzielamy informacji pod numerem telefonu 071 349 09 20.

Pomoc dzieciom

Kancelaria sprawuje mecenat nad dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w Kole Tak działającym w ramach Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom. Fakt, że możemy wspierać szczytne przedsięwzięcia przynosi nam ogromną satysfakcję i radość. Serdeczność wyrażona w szczerym uśmiechu jest bodźcem do podejmowania ważnych i potrzebnych inicjatyw społecznych. Kancelaria dofinansowała imprezę karnawałową Koła przewidzianą na styczeń 2011. Pomagamy także przekazując 1% z naszego podatku na realizację celów stowarzyszenia.