Tak, w drodze ugody, strony mogą przenieść własność nieruchomości, konieczne jest jednak zachowanie formy aktu notarialnego. Ugoda potoczenie zwana kompromisem jest umową, czyli czynnością prawną. Ugoda przenosząca własność nieruchomości to czynność prawna o podwójnym skutku zobowiązująco – rozporządzającym. O skutku rozporządzającym świadczy zwrot „przeniesienie własności nieruchomości„. Ugoda stanowi podstawę wpisów w księdze wieczystej.

Podstawa prawna: Kliknij na: art. 158 KC, art. 73 § 2 KC, art. 917 KC.

Odpowiedzi udzieliła aplikantka radcowska Sylwia Gładysz.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy