Nowy art. 3 KPC ustanawia obowiązek dokonywania czynności procesowych w zgodzie z dobrymi obyczajami. Sankcją za nielojalne postępowanie w procesie może być obciążenie strony nadużywającej swoich uprawnień kosztami sądowymi (art. 103 § 2 KPC).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy