W postępowaniu grupowym mogą być rozpoznawane trzy odrębne kategorie spraw:

1. roszczenia o ochronę konsumentów,

2. roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

3. roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych (art. 1 ust. 2 ustawy o pozwach grupowych).

Wyłączone zostały roszczenia o ochronę dóbr osobistych.

 

Artykuł został opracowany w oparciu o:

 1. M. Sieradzka, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz, Warszawa 2010.
 2. T. Jaworski, P. Radzimierski, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz. Warszawa 2010.
 3. K. Piasecki (red.), Komentarz do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa 2010.
 4. Marek Niedużak, Pozwy grupowe – po roku funkcjonowania, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 5. Zielona Księga w sprawie dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów, Bruksela dnia 28.11.2008, KOM (2008) 794 wersja ostateczna.
 6. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 28 sierpnia 2012 r., sygn. akt I ACz 399/12.Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny sygn. akt I C 64/11.
 7. Postanowienie Sądu Okręgowego II Wydział Cywilny sygn. akt II C 1693/10).
 8. Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, sygnatura akt I C 545/11).
 9. Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, I C 1419/10.
 10. http://prawo.rp.pl/artykul/503821,725564-Pozew-zbiorowy-ofiar-MTK-prawomocnie-odrzucony.html
 11. http://prawo.rp.pl/artykul/905268.html

 

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy