Orzeczenie o kosztach postępowania odwoławczego stanowi obligatoryjny element wyroku wydawanego przez KIO (art. 192 ust. 9 PZP).

Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, gdy Zamawiający uznał odwołanie, a nie ma przystępującego, znoszą się wzajemnie, ponieważ nie będzie rozprawy,

2) w okolicznościach, gdy Zamawiający uznał odwołanie, a przystępujący nie wniósł sprzeciwu:

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;

3) w okolicznościach, gdy KIO przystępuje do rozpoznania odwołania, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,

b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy