System prekluzji w postępowaniu gospodarczym odchodzi do lamusa a obowiązki i prawa stron postępowania sądowego – przedsiębiorców i nie – przedsiębiorców zostały zrównane, tym samym ustawodawca zrezygnował z wyższych wymagań procesowych dotychczas stawianych profesjonalnym stronom prowadzącym działalność gospodarczą.

Likwidacja postępowania w sprawach gospodarczych oznacza:

uchylenie w KPC działu IVa, znajdującego się w tytule VII – Postępowanie w sprawach odrębnych w Księdze pierwszej – Proces, czyli następujących przepisów: art. 479 (1) – 479 (2), art. 479 (4), art. 479 (6) – 479 (6a), art. 479 (8), art. 479 (9) – 479 (14b), art. 479 (16) – 479 (19a), art. 479 (22) KPC

– zmiana brzmienia art. 17 pkt. 4 KPC (właściwość sądu okręgowego) oraz art. 398 (2) § 1 KPC (dopuszczalność skargi kasacyjnej).

Pozostaną natomiast sądy gospodarcze funkcjonujące jako wydziały sądów powszechnych, ponieważ w mocy została utrzymana ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 z późn. zm.).

Mechanizmy stworzone w drodze nowych przepisów prawa mają pozwolić sędziom na większą elastyczność w prowadzeniu postępowania dowodowego, ale czy na pewno usprawnią postępowania sądowe?

Likwidacja postępowania gospodarczego oznacza, że sprawy gospodarcze będę rozpoznawane według reguł ogólnych procesu, ale nadal przez sądy gospodarcze.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy