Dłużnik, który zamierza wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości układowej, powinien w pierwszej kolejności ustalić, jakich ma wierzycieli. Jeśli są to wierzyciele wyłączeni z układu, upadły będzie musiał ich spłacać niezależnie od konieczności wykonania układu.

Układem objęte są wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości powinny być zaspokajane na bieżąco, dotyczy to również wierzytelności nieobjętych układem.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy