DODATKOWY TERMIN:

– Należy uprzednio wyznaczyć odpowiedni dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy (art. 491 § 1 KC). Po upływie tego terminu strona może odstąpić od umowy.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU:

– W treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wskazać okoliczności uzasadniające jego złożenie (podstawa faktyczna oświadczenia).

Przesłanki ustawowego odstąpienia od umowy art. 491 § 1 KC:

  1. strony wiąże umowa wzajemna;
  2. zwłoka w wykonaniu zobowiązania art. 476 KC;
  3. bezskuteczny upływ dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy