Wnioskodawca składa wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala. W skład tej komisji wchodzi 16 członków: 8 osób z wykształceniem i doświadczeniem medycznym oraz 8 osób z wykształceniem i doświadczeniem prawniczym. Wojewódzkie komisje orzekają w składzie 4 – osobowym. Celem postępowania przed komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Postępowanie przed komisją kończy się orzeczeniem o zajściu zdarzenia medycznego lub jego braku. Rozstrzygnięcie powinno zapaść w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, w porównaniu sprawa sądowa trwa od czterech do dziesięciu lat. Wojewódzka komisja nie ustala rozmiaru szkody, kwestii adekwatnego związku przyczynowego, wysokości rekompensaty a jedynie, że nastąpił lub nie błąd/ zaniedbanie medyczne. Do postępowania przed wojewódzką komisją znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy