Upadłość polskiego przedsiębiorcy zagranicą .

Przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, a nawet osoba fizyczna ( np. obywatel polski) przebywająca w Polsce nie prowadząca działalności gospodarczej może w wyjątkowych okolicznościach być postawiona w stan upadłości przed sądem innego państwa członkowskiego UE. Taka sytuacja możliwa jest w przypadku gdy na terytorium innego państwa UE znajduje się główny ośrodek działalności dłużnika.

W praktyce, dotyczy to szczególnie spółek kapitałowych – matek, które zakładają spółki córki na terytorium RP. Często jest tak, że gdy płynność finansową traci spółka matka ta sama przypadłość obejmuje również spółkę córkę zarejestrowaną w Polsce. Niekiedy jednak problem może dotyczyć tylko spółki córki.

Wskazać należy, że najczęściej postępowania dotyczące upadłości zagranicznej polskiej spółki mają miejsce przed sądami we Francji albo w Anglii.

Upadłość polskiego przedsiębiorcy zagranicą

Jak na wstępie zaznaczyłem upadłość może dotyczyć również polskiego konsumenta. Wydaje się jednak, że w tym przypadku jest to możliwe tylko w tych krajach, których prawo wewnętrzne przewiduje upadłość konsumencką. Wynika to z zasady, że w przypadku takiej upadłości stosuje się przepisy prawa wewnętrznego kraju przed, którego organem toczyć się ma postępowanie upadłościowe (art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady WE nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r.). Jednak orzeczenie sądu w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wydane przed sądem jednego kraju członkowskiego będzie skuteczne w innym kraju członkowskim nawet gdyby jego przepisy nie przewidywały w tym zakresie upadłości konsumenckiej. Wynika to z zasady automatycznego uznawania orzeczeń sądów innych państw członkowskich w tym zakresie. W takim przypadku syndyk prowadzący postępowanie przez sądem jednego państwa będzie mógł prowadzić działania zmierzające do spieniężenia aktywów upadłego konsumenta, które znajdują się w państwie członkowskim, które nie przewiduje upadłości konsumenckiej.

Postępowanie przed sądem polskim po ogłoszeniu upadłości przed organem innego państwa członkowskiego UE.

Może się zdarzyć, wcale nie rzadko, że w Polsce przed sądem będzie się toczyć proces o zapłatę przeciwko upadłemu. W takim przypadku, gdy polski sąd poweźmie wiadomość o ogłoszeniu upadłości dłużnika w innym kraju członkowskim umorzy postępowanie bez rozstrzygania o kosztach.

Co robić gdy nasz dłużnik ogłosił upadłość za granicą?

Ponieważ postępowanie upadłościowe w innym państwie UE toczy się wg przepisów obowiązujących w tym państwie korzystnym może być zatrudnienie prawnika znającego tamtejszy system prawny.

Radca prawny Rafał Ptak

Radca prawny Rafał Ptak został wyróżniony przez elitarny miesięcznik FORBES jako laureat w Konkursie Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego. Ta prestiżowa nagroda stanowi wyraz szczególnego uznania dla zawodowych osiągnięć Mecenasa w karierze prawniczej.

Podobne wpisy