Zestawienie zawiera datę zdarzenia i datę orzekania o zadośćuczynieniu przez sąd, co pozwala zaobserwować tendencję do zasądzania coraz wyższych kwot zadośćuczynień pieniężnych przez sądy polskie.

ZDARZENIE PRZYZNANE ZADOŚĆUCZYNIENIE ŻĄDANE ZADOŚĆUCZYNIENIE

− (14.03.2008 r.) Nieprawidłowy poród skutkujący śmiercią dziecka po 14 miesiącach życia (07.05.2009 r.)

PODSTAWA PRAWNA:

art. 445 par. 1 K

art. 445 par. 3 KC

Z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 r. I CSK 389/10:

1. „Nie może prowadzić do obniżenia wysokości zadośćuczynienia okoliczność, że dziecko zmarło, a po jego śmierci do procesu wstąpili rodzice jako spadkobiercy ustawowi”

2. SN nie podzielił stanowiska, że dla wysokości zadośćuczynienia ma znaczenie, ze nie przypadnie ono poszkodowanemu a spadkobiercy.

3. Roszczenie z art. 446 § 4 KC oraz z art. 445 § 1 i 3 KC to dwa różne ros

Sąd Okręgowy przyznał kwotę 1 000 000 zł.

(04.02.2010 r.) Sąd Apelacyjny zmniejszył kwotę do 200 000 zł.

(24.03.2011 r.) Sąd Najwyższy uznał, że obniżenie przez Sąd Apelacyjny kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy  było bezzasadne.

Powód żądał kwoty:

− 1 000 000 zł

od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego.

KRYTERIA PRZYZNANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA:

− Dziecko zostało skrzywdzone ponad ludzką miarę.

− Nie mogło poznać, usłyszeć, zobaczyć i poczuć swoich rodziców, odebrano mu radość dzieciństwa, możliwość poznania świata, doznania miłości rodziców.

− Podczas życia było ciągle poddawane zabiegom medycznym powodującym cierpienie.

− Okoliczność, ze dziecko nie miało jeszcze ukształtowanej psychiki, nie oznacza, że nie doznawało cierpień psychicznych.

− Wyjątkowo drastyczne i wstrząsające okoliczności sprawy.

ZDARZENIE PRZYZNANE ZADOŚĆUCZYNIENIE ŻĄDANE ZADOŚĆUCZYNIENIE
− (07.08.2007 r.) obrażenia ciała skutkiem wypadku komunikacyjnego

− uszczerbek na zdrowiu: 85 %

PODSTAWA PRAWNA:

art. 445 par. 1 KC

Wyrok SA Wrocław z dnia 24 lutego 2012 r.

I ACa 84/12

Ubezpieczyciel wypłacił kwotę:

− 17 000 zł

(24.02.2012 r.) Sąd przyznał kwotę:

− 133 000 zł.

1 % uszczerbku = 1 765 zł zadośćuczynienia

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela stanowiła 12 % należnego zadośćuczynienia.

Powód żądał kwoty:

180 000 zł.

KRYTERIA PRZYZNANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA:

− obrażenia ciała: kości udowej, podudzia lewego, czaszki, oka, rany tłuczone głowy;

− zabiegi: repozycja i zespolenie gwoździem lewej kości udowej, repozycja i zespolenie gwoździem piszczeli lewej, repozycja i zespolenie śrubą podudzia lewego, operacja kości udowej;

− pobyt w szpitalu: 18 dni;

− Poszkodowany wymagał opieki i pielęgnacji;

− Poruszanie się na wózku inwalidzkim, następnie o kulach.

ZDARZENIE PRZYZNANE ZADOŚĆUCZYNIENIE ŻĄDANE ZADOŚĆUCZYNIENIE
− (22.12.2005 r.) odcięcie fragmentu palca noworodka

− uszczerbek na zdrowiu: 7 %

PODSTAWA PRAWNA:

art. 415 KC, art. 444 par. 1 KC, art. 445 par. 1 KC, art. 430 KC, art. 441 par. 1 KC, art. 481 par. 1 KC, art. 455 KC

Wyrok SA Wrocław sygn. akt I Aca 930/11

Ubezpieczyciel wypłacił kwotę:

− 1 500 zł

(18.01.2012 r.) Sąd przyznał kwotę:

− 30 000 zł

1 % uszczerbku =

4 500 zł zadośćuczynienia

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela stanowiła 5% należnego zadośćuczynienia.

Powód żądał solidarnie kwoty:

− 300 000 zł

od kliniki położniczej prowadzonej przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. oraz pielęgniarki.

KRYTERIA PRZYZNANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA:

− krzywda małoletniej,

− możliwa w przyszłości nerwica o niewielkim nasileniu,

− w przyszłości ograniczenie dostępu do zawodów wymagających sprawności wszystkich palców rąk np. gra na instrumentach,

− fakt nieodwracalnego oszpecenia ręki dziecka,

− istnienie defektu kosmetycznego,

− skutkiem obcięcia części palca dziecko cierpiało,

− skutkiem obcięcia części palca dziecko zostało poddane dwóm operacjom w pełnym znieczuleniu,

− wiek dziecka – noworodek,

– płeć dziecka – dziewczynka.

ZDARZENIE

PRZYZNANE ZADOŚĆUCZYNIENIE

ŻĄDANE ZADOŚĆUCZYNIENIE
− (08.10.2003 r.) pozostawienie chusty operacyjnej w jamie brzusznej w trakcie operacji usunięcia wyrostka robaczkowego i torbiela jajnika

PODSTAWA PRAWNA:

art. 805 k.c. oraz art. 416 i 445 k.c.

art. 2 kodeksu etyki lekarskiej

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. I ACa 973/10

Ubezpieczyciel wypłacił kwotę:

− 14 000 zł.

Sąd Okręgowy przyznał kwotę:

− 186 000 zł.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego.

Powód żądał kwoty (poza wypłaconą kwotą 14 000 zł):

− 186 000 zł

od szpitala i ubezpieczyciela.

KRYTERIA PRZYZNANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA:

− 7 – letni czas cierpień;

− powolne gojenie się rany pooperacyjnej;

− ból podbrzusza, drętwienie nogi, problemy z poruszaniem się;

− problemy z zasypianiem, wypróżnianiem się, utrata apetytu;

− leczenie farmakologiczne;

− cztery poważne operacje jamy brzusznej po usunięciu chusty;

− planowane są dalsze operacje;

–  stosowanie odpowiedniej diety.

ZDARZENIE PRZYZNANE ZADOŚĆUCZYNIENIE ŻĄDANE ZADOŚĆUCZYNIENIE
− (22.04.1998 r.) wypadek komunikacyjny skutkujący obrażeniami ciała

− uszczerbek na zdrowiu ustalony przez ubezpieczyciela – 133 %

− uszczerbek na zdrowiu ustalony przez biegłych sądowych – 120,50 %

PODSTAWA PRAWNA:

art. 445 par. 1 KC

Wyrok SA Wrocław sygn. akt I Aca 67/12

Ubezpieczyciel wypłacił kwotę:

− 70 000 zł.

Sąd uznał ww. kwotę za odpowiednie zadośćuczynienie.

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela stanowiła całe należne zadośćuczynienie.

Powód żądał kwoty (poza wypłaconą kwotą 70 000 zł):

100 000,00 zł od ubezpieczyciela.

KRYTERIA PRZYZNANIA ZADOŚĆUCZYNIENIA:

− liczne złamania kości;

− uszkodzenie oka skutkujące zaburzeniem widzenia;

− liczne rany szarpano – tłuczeniowe;

− uszkodzenie zębów;

− deformacja ręki;

− niezdany egzamin maturalny;

− wielokrotne zabiegi w ramach leczenia ortopedycznego, zabiegi korekcyjne;

− kilkukrotna rehabilitacja;

− opieka osób trzecich;

− liczne blizny, w tym twarzy (asymetria twarzy), szyi;

– zły stan psychiczny, zaburzenia osobowości (efekt długotrwałego leczenia, bólu, zmniejszenia aktywności życiowej, wstyd z powodu własnego wyglądu, ukrywanie twarzy, unikanie ludzi, brak pewności siebie, zaniżona samoocena, zaburzenia adaptacyjne).

Nie bez znaczenia dla formułowania żądań o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego ma kwota w wysokości 250 000 zł, która była wypłacana rodzinom (małżonkom, dzieciom, rodzicom) zabitych w katastrofie rządowego samolotu TU – 154 pod Smoleńskiem na podstawie art. 446 par. 4 KC.

Ocena ww. wymienionych stanów faktycznych prowadzi do wniosku, że zdrowie dziecka jest szacowane na większe kwoty niż zdrowie dorosłego – wskaźnik jest ok. 2,5 razy wyższy.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy